Michałowska Kinga

- Niemajątkowe wartości życia rodzinnego w polskim prawie cywilnym


Niemajątkowe wartości życia rodzinnego w polskim prawie cywilnym

Niemajątkowe wartości życia rodzinnego w polskim prawie cywilnym

Michałowska Kinga

Monografia stanowi wynik kilkuletnich badań, które podjęte zostały w związku z dostrzeżeniem wielu, związanych ze współczesnym pojęciem rodziny, problemów. Jej przedmiotem uczyniono zagadnienia ochrony tych dóbr osobistych, które wypełniając niemajątkowy obszar życia rodzinnego narażone są na zewnętrzne ingerencje. Inspiracją rozważań była wnikliwa analiza orzecznictwa sądowego, zarówno krajowego, w jaki sposób i ETPC, które w ostatnich latach wręcz masowo wyodrębni

Wydawnictwo: C.H. Beck

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób prawnych

Michałowska Kinga

Książka Podatek dochodowy od osób prawnych 2011 adresowany jest do studentów prawa, administracji, ekonomii oraz finansów i rachunkowości. Tematyka poruszana w publikacji Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz w dokładny sposób przedstawia zakres podmiotowy oraz przedmiotowy podatku dochodowego od osób prawnych, w tym dokładnej analizie poddane zostały zagadnienia opodatkowania zysków kapitałowych. Autorka omawia dochody zwolnione z opodatkowania, pojęcie oraz rodzaje koszt

Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób prawnych

Michałowska Kinga

Podręcznik adresowany jest do studentów prawa, administracji, ekonomii podobnie finansów i rachunkowości. Tematyka poruszana w lekturze w drobnostkowy sposób prezentuje zasięg subiektywny podobnie przedmiotowy podatku dochodowego od osób prawnych, w tym dokładnej analizie poddane zostały zagadnienia opodatkowania zysków kapitałowych. Autorka kolejno omawia dochody zwolnione z opodatkowania, pojęcie podobnie modele kosztów uzyskania przychodów razem z wyłączeniami. Analizie poddan

Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin