Michael Armstrong

- Zarządzanie zasobami ludzkimi Michael Armstrong Stephen Taylor


zarzadzanie+zasobami+ludzkimi+2016.jpg

Zarządzanie zasobami ludzkimi Michael Armstrong Stephen Taylor

Michael Armstrong

Podręcznik Michaela Armstronga i Stephena Taylora jest kluczową pozycją z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Autorzy opisują wszystkie najważniejsze obszary tej dziedziny, takie jak rekrutacja, zarządzanie kapitałem ludzkim, wynagradzanie, zaangażowanie pracowników, polityka kadrowa, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz wpływ zarządzania zasobami ludzkimi na wyniki organizacji.Nowe

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

zarzadzanie-zasobami-ludzkimi-2011-wolters.jpg

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Michael Armstrong

Książka zawiera całościowe omówienie problematyki zarządzania zasobami ludzkimi pokazanej na bardzo szerokim tle - od uwarunkowań międzynarodowych do poziomu pojedynczego pracownika.

Wydawnictwo: Oficyna Ekonomiczna - Wolters Kluwer Polska

ABCD-16904.jpg

Zarządzanie wynagrodzeniami

Michael Armstrong

Zarządzanie wynagrodzeniami polega na formułowaniu i wdrażaniu strategii i procesów, których celem jest należyte wynagradzanie pracowników za pomocą środków finansowych i niefinansowych. Wiąże się ono z projektowaniem, wdrażaniem i obsługą systemów wynagrodzeń uwzględniających potrzeby zarówno firmy, jak i jej grup interesów. Ogólnym zadaniem zarządzania wynagrodzeniami jes

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska