Michalik Tomasz

- VAT Komentarz 2017 Beck


VAT Komentarz 2019 Beck

VAT Komentarz 2019 Beck

Michalik Tomasz

Komentarz VAT autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej tematyce Tomasza Michalika stanowi kompleksowe omówienie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Opracowanie zawiera szczegółową analizę przepisów wymienionej ustawy jak również omówienie bogatego orzecznictwa sądów krajowych, unijnych oraz interpretacji Ministra Finansów.Prezentowana książka w sposób wyczerpujący i za

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Vat Komentarz 2019 Bartosiewicz

Vat Komentarz 2019 Bartosiewicz

Bartosiewicz Adam

W komentarzu omówiono przepisy ustawy o podatku od towarów i usług VAT wraz z niezbędnym nawiązaniem do aktów wykonawczych. Szczególny nacisk położono na kwestie związane ze stosowaniem nowych, obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku, przepisów dotyczących tzw. prestruktury (czy prewspółczynnika) sprzedaży służącej do pierwszego etapu dokonywania odliczeń częściowych. Autor k

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 0.00 zł 0

VAT Komentarz 2019 Beck

VAT Komentarz 2019 Beck

Bartosiewicz Adam

Komentarz VAT autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej tematyce Pana Tomasza Michalika stanowi kompleksowe omówienie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Opracowanie zawiera szczegółową analizę przepisów wymienionej ustawy jak również omówienie bogatego orzecznictwa sądów krajowych, unijnych oraz interpretacji Ministra Finansów. Prezentowana książka w sposób wyczerpują

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zakresu VAT Komentarz

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zakresu VAT Komentarz

Bartosiewicz Adam

Orzecznictwo TSUE ma kluczowe znaczenie zarówno dla pełniejszego zrozumienia fundamentalnych zasad podatku VAT, jak i zapewnienia spójności stosowania przepisów dyrektywy VAT we wszystkich krajach Unii. Trybunał dokonuje bowiem interpretacji prawa unijnego, a nie przepisów poszczególnych państw członkowskich, co stanowi jednak pewną barierę w pełnym wykorzystaniu jego dorobku orzeczni

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

VAT Komentarz 2019

VAT Komentarz 2019

Michalik Tomasz

Komentarz VAT autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej tematyce Pana Tomasza Michalika stanowi kompleksowe omówienie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Podatki 2019 PIT CIT VAT Komentarz do zmian

Podatki 2019 PIT CIT VAT Komentarz do zmian

Bartosiewicz Adam

W książce zostaną omówione zmiany w zakresie podatków: CIT, PIT I VAT, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku. Publikacja podzielona jest na 7 głównych działów: - 1. Zmiany w VAT od 2015 r.; - 2. Limity podatkowe w 2015 r.; - 3. Kasy rejestrujące w latach 2015-2016; - 4. Zmiany w PIT od 2015 r.; - 5. Zmiany w CIT od 2015 r.; - 6. Usługa PFR - 7. Przepisy prawne

Wydawnictwo: Wydawnictwo Legis

Vat Komentarz 2019 Unimex

Vat Komentarz 2019 Unimex

Bartosiewicz Adam

W książce znajduje się omówienie aktualnych, obowiązujących na dzień 1 stycznia 2013 roku przepisów Ustawy VAT oraz najważniejszych przepisów wykonawczych. Wskazanie unijnych odpowiedników polskich przepisów oraz porównanie ich treści. Wskazanie stanowisk reprezentowanych przez organy podatkowe. Orzecznictwo polskich sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Eur

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

Unijne rozporządzenie VAT Komentarz 2019 Unimex

Unijne rozporządzenie VAT Komentarz 2019 Unimex

Bartosiewicz Adam

Komentarz do aktu prawnego, który od dnia 1 lipca 2011 roku obowiązuje zarówno podatników, jak i organy administracji skarbowej. Publikacja jest klasycznym komentarzem do Rozporządzenia. Publikacja nie jest tylko suchym teoretycznym komentarzem, ale wskazuje na praktyczne aspekty stosowania nowych przepisów. Wzbogacona jest przykładami, nawiązaniami do przepisów ustawy i dyrektywy, wyjaś

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

Vat Komentarz 2019 Unimex

Vat Komentarz 2019 Unimex

Bartosiewicz Adam

Kolejna duża nowelizacja przepisów Ustawy wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. Nowelizacja ta, między innymi, całkowicie zmieni zasady powstawania obowiązku podatkowego w podatku VAT, wprowadzi nowe przepisy określające zasady ustalania podstawy opodatkowania podatkiem VAT oraz określi nowe zasady wystawiania faktur. W Komentarzu znajdziecie Państwo: - omówienie aktualnych, obowi

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

Vat Komentarz 2019 Bartosiewicz

Vat Komentarz 2019 Bartosiewicz

Bartosiewicz Adam

Z dniem 1 stycznia 2014 roku wchodzą w życie istotne i obszerne zmiany do ustawy VAT. Zmiany te często nazywane są rewolucją w VAT. Wydaje się, że nie jest to określenie na wyrost. Faktycznie bowiem zmienia się bardzo dużo aspektów rozliczania tego podatku. Przede wszystkim zmianie ulegają przepisy dotyczące obowiązku podatkowego oraz przepisy dotyczące terminów odliczenia podatku

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska