Michalski Eugeniusz

- Marketing Podręcznik akademicki


Marketing Podręcznik akademicki

Marketing Podręcznik akademicki

Michalski Eugeniusz

Przyjazny podręcznik do nauczania podstaw marketingu w świetle współczesnej wiedzy i praktyki gospodarowania, napisany z myślą o polskich studentach kierunków zarządzania i marketingu, ekonomii i studiów menedżerskich. Ukazuje interdyscyplinarność, związki z zarządzaniem i tendencje rozwojowe marketingu na świecie.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

Marketing Podręcznik akademicki

Marketing Podręcznik akademicki

Michalski Eugeniusz

Nowe wydanie cieszącego się od lat niesłabnącym zainteresowaniem podręcznika do nauczania podstaw i specjalizacyjnych zagadnień marketingu. Publikacja ukazuje związki marketingu z zarządzaniem, mikro- i makroekonomią, psychologią, socjologią, przemysłem i handlem. Jest bogato ilustrowana rysunkami i przykładami doświadczeń polskich przedsiębiorstw. Zawiera indeks rzeczowy i bibliografię, a po każdym rozdziale pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne i studium przypadku. Ogromną

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

Zarządzanie przedsiębiorstwem Michalski

Zarządzanie przedsiębiorstwem Michalski

Michalski Eugeniusz

Nowoczesny podręcznik akademicki, dedykowany studentom uczelni ekonomicznych, w pełni dostosowany do programów takich przedmiotów, jak: zarządzanie, podstawy zarządzania, zarządzanie przedsiębiorstwem, planowanie i zarządzanie. Autor w jasny i przystępny sposób wyjaśnia zawiłe kwestie związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem, sięgając po przykłady zaczerpnięte z polskiej gospodarki, co pozwala Czytelnikowi na lepsze zrozumienie praktycznego wykorzystania przedstawionych zaga

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

Marketing Podręcznik akademicki

Marketing Podręcznik akademicki

Michalski Eugeniusz

Książka, którą należy mieć pod ręką na uczelni i w pracy! Przyjazny podręcznik do nauczania podstaw marketingu w świetle współczesnej wiedzy i praktyki gospodarowania, napisany z myślą o polskich studentach kierunków zarządzania i marketingu, ekonomii i studiów menedżerskich. Charakteryzuje się wieloma zaletami merytorycznymi i dydaktycznymi. Ukazuje interdyscyplinarność marketingu, poprzez rozpatrywanie jego reguł na tle zagadnień z ekonomii, historii myśli ekonomicznej,

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

Marketing Podręcznik akademicki Michalski

Marketing Podręcznik akademicki Michalski

Michalski Eugeniusz

Przyjazny podręcznik do nauczania podstaw marketingu w świetle współczesnej wiedzy i praktyki gospodarowania. Ukazuje interdyscyplinarność marketingu. Napisany z myślą o polskich studentach.

Wydawnictwo: Wydawnictwo PWN

Zarządzanie przedsiębiorstwem Podręcznik akademicki

Zarządzanie przedsiębiorstwem Podręcznik akademicki

Michalski Eugeniusz

Nowoczesny podręcznik akademicki, dedykowany studentom uczelni ekonomicznych, w pełni dostosowany do programów takich przedmiotów, jak: zarządzanie, podstawy zarządzania, zarządzanie przedsiębiorstwem, planowanie i zarządzanie. Autor w transparentny i przystępny sposób wyjaśnia zawiłe kwestie powiązane z zarządzaniem przedsiębiorstwem, sięgając po przykłady zaczerpnięte z polskiej gospodarki, co pozwala Czytelnikowi na lepsze zrozumienie praktycznego wykorzystania przedstawio

Wydawnictwo: Wydawnictwo PWN