Micherda Bronisław

- Podstawy rachunkowości Aspekty teoretyczne i praktyczne


podstawy-rachunkowosci-aspekty-424589i.jpg

Podstawy rachunkowości Aspekty teoretyczne i praktyczne

Micherda Bronisław

W książce z podstaw rachunkowości ujęto w spójne ramy zagadnienia związane z podstawami rachunkowości, a także dokonano syntezy warsztatu rachunkowości. Przy omawianiu poszczególnych zagadnień autorzy stosują wiedzę interdyscyplinarną oraz naświetlają temat problemowo, zmuszając czytelnika do samodzielnej interpretacji zdarzeń gospodarczych. W podręczniku podstawy rachunkowości

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

Cena: 43.99 zł 49

podstawy-rachunkowosci-aspekty-582873i.jpg

Podstawy rachunkowości Aspekty teoretyczne i praktyczne

Micherda Bronisław

W opracowaniu ujęto w spójne ramy zagadnienia związane z podstawami rachunkowości, a także dokonano syntezy warsztatu rachunkowości. Przy omawianiu poszczególnych zagadnień autorzy stosują wiedzę interdyscyplinarną oraz naświetlają temat problemowo, zmuszając czytelnika do samodzielnej interpretacji zdarzeń gospodarczych. W podręczniku zamieszczono wiele przykładów liczbowych, py

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

Cena: 37.48 zł 49

integracja-sposobu-sporzadzania-773088i.jpg

Integracja sposobu sporządzania analizy i badania sprawozdania finansowego

Micherda Bronisław

W opracowaniu Autorzy podejmują tematykę integracji systemu rachunkowości z analizą finansową i rewizją sprawozdań finansowych. Rzetelna rachunkowość jest gwarantem wiarygodnego sprawozdania finansowego. Poprawna analiza finansowa na tej podstawie tworzy przydatne oceny o potencjale i dokonaniach jednostki gospodarczej. Z kolei obiektywne badanie sprawozdania finansowego jest podstawą op

Wydawnictwo: Difin

specyfikacja-regulacji-w-716150i.jpg

Specyfikacja regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego

Micherda Bronisław

Przesłaniem publikacji jest rozpoznanie nowych regulacji w celu uczestniczenia w publicznej dyskusji o rachunkowości i badaniu sprawozdań finansowych jednostek zaufania i pożytku publicznego. Problematyka ta nabiera znaczenia w kontekście kryzysu do informacji sprawozdawczej oraz zaostrzonych reguł postępowania w tym zakresie.

Wydawnictwo: Difin

wspolczesna-rachunkowosc-w-653674i.jpg

Współczesna rachunkowość w świetle badań empirycznych

Micherda Bronisław

Niekwestionowanym celem rachunkowości jest tworzenie wiarygodnego obrazu działalności podmiotów, głównie w postaci sprawozdania finansowego oraz ocen i opinii o tym sprawozdaniu. Poszczególne części opracowania ujęto zatem tematycznie w określone grupy tematyczne, które wyznaczają zagadnienia zawarte w badaniach ankietowych, a także w prezentacji ich wyników. Zagadnienia badawcze to

Wydawnictwo: Difin

wspolczesna-rachunkowosc-w-653674i.jpg

Współczesna rachunkowość w świetle badań empirycznych

Micherda Bronisław

Niekwestionowanym celem rachunkowości jest tworzenie wiarygodnego obrazu działalności podmiotów, głównie w postaci sprawozdania finansowego oraz ocen i opinii o tym sprawozdaniu. Poszczególne części opracowania ujęto zatem tematycznie w określone grupy tematyczne, które wyznaczają zagadnienia zawarte w badaniach ankietowych, a także w prezentacji ich wyników. Zagadnienia badawcze to

Wydawnictwo: Difin

wspolczesne-aspekty-realizacji-536019i.jpg

Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości

Micherda Bronisław

Podstawowym celem rachunkowości, jako uniwersalnego systemu informacyjno-kontrolnego, jest tworzenie wiarygodnego obrazu działalności jednostek gospodarczych prezentowanego w postaci sprawozdania finansowego oraz ocen i opinii z nim związanych. W historycznym rozwoju rachunkowości obserwuje się kompromisowe łączenie głównych jej funkcji, a zwłaszcza akcentowanie funkcji informacyjnej b

Wydawnictwo: Difin

wspolczesna-rachunkowosc-wybrane-problemy-metodologiczne-9788379300242.jpg

Współczesna rachunkowość Wybrane problemy metodologiczne

Micherda Bronisław

Rachunkowość jako wielozadaniowy system informacyjno-kontrolny o wielowiekowej historii, powszechnie uznawanym dorobku teoretycznym i niekwestionowanych walorach praktycznych, znajduje się w ustawicznej ewolucji wskazującej na jej rozwój. Dalszy rozwój rachunkowości zależy jednak w znacznym stopniu od wskazania kierunków, możliwości i uwarunkowań w tym zakresie. Mnogość śmiałych w

Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin

kierunki-ewolucji-sprawozdawczosci-559933i.jpg

Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej

Micherda Bronisław

Przedmiotem opracowania są kierunki ewolucji sprawozdawczości finansowej oraz związanej z nią ściśle rewizji finansowej. Opracowania poszczególnych Autorów zostały pogrupowane w trzy tematycznie wyodrębnione części. Część pierwsza zawiera:- wybrane aspekty ewolucji rachunkowości, – wpływ instytucji międzynarodowych na konwergencję sprawozdawczości i rewizji finansowej, – wi

Wydawnictwo: Difin

wspolczesne-uwarunkowania-kwantyfikacji-610908i.jpg

WSPÓŁCZESNE UWARUNKOWANIA KWANTYFIKACJI W RACHUNKOWOŚCI

Micherda Bronisław

Rachunkowość jako system informacyjny ma za zadanie pokazać odbiorcom zewnętrznym i wewnętrznym prawdziwy i wierny obraz sytuacji finansowo-majątkowej danego podmiotu. Aby wypełnić ten cel, niezbędny jest odpowiedni pomiar wartości wszystkich elementów kształtujących ten obraz, a więc: zasobów majątkowych, operacji gospodarczych, przychodów, kosztów, wyniku finansowego. Pomiar wa

Wydawnictwo: Difin