Mikołaj Kołecki

- Prawo zamówień publicznych Komentarz 2019 Nowicki Kołecki dla osób zajmujących się zamówieniami publicznymi


Prawo zamówień publicznych Komentarz Nowicki

Prawo zamówień publicznych Komentarz 2019 Nowicki Kołecki dla osób zajmujących się zamówieniami publicznymi

Mikołaj Kołecki

W komentarzu do prawa zamówień publicznych przedstawiono sposoby rozwiązywania problemów występujących w praktyce udzielania zamówień publicznych. Autorzy odnieśli się do wszystkich instytucji prawa zamówień publicznych, wzbogacając je o wnikliwy komentarz, dogłębną analizę orzecznictwa, opinie prawne Urzędu Zamówień Publicznych i wyniki kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. W komentarzu część dotycząca robót budowlanych zawarto szczegółowe omówienie umowy

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska