Mikołaj Kołecki

- Prawo zamówień publicznych Komentarz Nowicki


Prawo zamówień publicznych Komentarz Nowicki

Prawo zamówień publicznych Komentarz Nowicki

Mikołaj Kołecki

W komentarzu do prawa zamówień publicznych przedstawiono sposoby rozwiązywania problemów występujących w praktyce udzielania zamówień publicznych. Autorzy odnieśli się do wszystkich instytucji prawa zamówień publicznych, wzbogacając je o wnikliwy komentarz, dogłębną analizę orzecznictwa, opinie prawne Urzędu Zamówień Publicznych i wyniki kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publ

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 212.92 zł 269