Mikołaj Turzyński

- Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla małych i średnich jednostek


Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla małych i średnich jednostek

Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla małych i średnich jednostek

Wojciech Andrzej Nowak

Standard MSSF dla MSJ w języku angielskim nazywa się International Financial Reporting Standard for Small and Medium Entities (IFRS for SMEs). Na język polski nazwa ta bywa tłumaczona jako Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Jest to zawężenie w stosunku do oryginału, sugerujące nieprzydatność dla jednostek niezorientowanych na zysk oraz gospodarstw rolnych, co nie odpowiada rzeczywistości. Dlatego w naszej książce przyjm

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Umowy leasingu w prawie bilansowym i podatkowym

Umowy leasingu w prawie bilansowym i podatkowym

Mikołaj Turzyński

Problematyka umów leasingu od wielu lat budzi zainteresowanie prawników i ekonomistów - zarówno teoretyków, jak i praktyków prawa cywilnego, podatkowego i bilansowego.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska