Mirosław Gumularz

- Vademecum Inspektora Ochrony Danych RODO książka dla IOD i ADO


Niezbędnik inspektora ochrony danych

Vademecum Inspektora Ochrony Danych RODO książka dla IOD i ADO

Maciej Kołodziej

Vademecum to przewodniki, prowadzące specjalistów przez zagmatwane regulacje prawne wyznaczające im ramy działania. Fundament pracy, który wyjaśnia trudne zagadnienia dla osób na danym stanowisku lub w konkretnej dziedzinie. Publikacja to praktyczny poradnik dla IOD i ADO opisujący: rolę i znaczenie Inspektora dla małych, średnich oraz rozbudowanych organizacji, doświadczenia, wskazówki, procedury i narzędzia przydatne w pracy Inspektora, zmiany i zawiłość prawa ochrony danych,

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Ochrona danych osobowych RODO

Jednym z celów przyświecających ustawodawcy unijnemu w przeprowadzeniu reformy ochrony danych osobowych było przyjęcie regulacji, które będą aktualne, mimo ciągłego rozwoju nowych technologii. Powyższe mogło być zrealizowane wyłącznie poprzez nadanie postanowieniom rozporządzenia na tyle ogólnej treści, by mogły one być skuteczne w niemal każdym przypadku. Wiąże się to jednak z ogromną trudnością w ich wykładni. Książka jest pierwszą tego typu pozycją na rynku, ma

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dostęp warunkowy

Świadczenie usług drogą elektroniczną Komentarz

Mirosław Gumularz

W komentarzu do świadczeń usług drogą elektroniczną w praktyczny sposób omówiono regulacje ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy wdrażającej RODO. Autor komentarza przedstawił takie zagadnienia jak: obowiązki usługodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną, wyłączenie odpowiedzialności usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawieranie umów on-line, zasady ochrony danych osobowych w z

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ochrona danych osobowych Komentarz

Ochrona danych osobowych w sprzedaży i marketingu

Mirosław Gumularz

Celem publikacji jest przedstawienie zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych specyficznych dla marketingu i sprzedaży. Autorzy skupiają się na problemach specyficznych dla tych obszarów, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii, które od lat budzą wątpliwości np. relacja przepisów o ochronie danych osobowych do regulacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawy – Prawo telekomunikacyjne. Autorzy nie unikają omawiania kwestii trudnych i budzących wątpliwo

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

RODO dla małych i średnich przedsiębiorstw

RODO dla małych i średnich przedsiębiorstw

Lubasz Dominik

Publikacja to przeznaczone dla na małych i średnich przedsiębiorców praktyczne omówienie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych wprowadzanych przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (RODO). Autorzy szczegółowo opisują, w jaki sposób przedsiębiorcy powinni przygotować się do stosowania RODO. Praktyczne wskazówki ułatwią proces wdrożenia nowych regulacji. W stosunku do dotychczasowych przepisów istotnie zmieniają się o

Wydawnictwo: Wolters Kluwer