Mirosław Gumularz

- Ochrona danych osobowych Komentarz


beck.jpg

Ochrona danych osobowych Komentarz

Mirosław Gumularz

Książka swoim zakresem obejmuje stosowanie RODO, ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych przepisów mających związek z ochroną danych osobowych, takich jak ustawa o świadczeniu usług elektronicznych i ustawa – Prawo telekomunikacyjne, uwzględniając także projektowane przepisy w tym zakresie. Książka skierowana jest do podmiotów, które przetwarzają dane osobowe zarówno jako

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

rodo-dla-malych-916482i.jpg

RODO dla małych i średnich przedsiębiorstw

Lubasz Dominik

Publikacja to przeznaczone dla na małych i średnich przedsiębiorców praktyczne omówienie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych wprowadzanych przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (RODO). Autorzy szczegółowo opisują, w jaki sposób przedsiębiorcy powinni przygotować się do stosowania RODO. Praktyczne wskazówki ułatwią pro

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 91.63 zł 119

ksiazka-ogolne-rozporzadzenie-o-ochronie-danych-osobowych.jpg

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Maciej Kawecki

Jednym z celów przyświecających ustawodawcy unijnemu w przeprowadzeniu reformy ochrony danych osobowych było przyjęcie regulacji, które będą aktualne, mimo ciągłego rozwoju nowych technologii. Powyższe mogło być zrealizowane wyłącznie poprzez nadanie postanowieniom rozporządzenia na tyle ogólnej treści, by mogły one być skuteczne w niemal każdym przypadku. Wiąże się to jedn

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 101.19 zł 129