Mirosław Wincenciak

- Prawo budowlane Komentarz


Prawo budowlane Komentarz

Prawo budowlane Komentarz

Marek Wierzbowski

Komentarz do prawa budowlanego przeznaczony jest dla sędziów, adwokatów i radców prawnych, a także dla pracowników organów administracji publicznej – zarówno rządowej, jak i samorządowej – oraz faktycznych uczestników procesu budowlanego, w szczególności inwestorów. Będzie pomocny również pracownikom naukowym oraz studentom prawa i kierunków technicznych. W trzecim wydaniu ko

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 180.52 zł 239

Przedawnienie w polskim prawie administracyjnym

Przedawnienie w polskim prawie administracyjnym

Mirosław Wincenciak

Przedawnienie w polskim prawie administracyjnym, książka omawia zasadnicze zagadnienia dotyczące przedawnienia w prawie administracyjnym.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 93.27 zł 119

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Komentarz

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Komentarz

Arkadiusz Despot Mładanowicz

Komentarz przeznaczony dla pracowników samorządowych na co dzień zajmujących się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, a także przedsiębiorców, którzy znajdą w niej cenne wskazówki m.in. w zakresie skutecznego ubiegania się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, także w przypadku ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Będzie również p

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 180.52 zł 239

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Komentarz Izdebski

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Komentarz Izdebski

Arkadiusz Despot Mładanowicz

Komentarze Lex z 2013 roku są adresowane do praktyków zajmujących się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, w szczególności sędziów sądów administracyjnych, członków samorządowych kolegiów odwoławczych, adwokatów i radców prawnych, również architektom urbanistom w ich pracy zawodowej oraz przedstawicielom nauk rawnych i studentom prawa zainteresowanym poszerzeniem wiedz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska