Monika Brzozowska Pasieka

- Dostęp do informacji publicznej


MARS-3301.jpg

Dostęp do informacji publicznej

Monika Brzozowska Pasieka

Kompleksowe opracowanie zagadnienia związanego z uprawnieniami i obowiązkami instytucji kultury z perspektywy przepisów regulujących dostęp do informacji publicznej. Szczególny nacisk położony został na udostępnienie informacji publicznej na wniosek, ponieważ w tym zakresie pojawiają się największe problemy, których efektem są często przegrane przez instytucje kultury sprawy przed

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0