Monika Brzozowska Pasieka

- Prawo autorskie w instytucjach kultury


Prawo autorskie

Prawo autorskie w instytucjach kultury

Aleksandra Sewerynik

Poradnik, który w przejrzysty sposób przedstawia przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z naciskiem na wyjaśnieniu prawno- autorskich aspektów ochrony utworów wykorzystywanych w działalności instytucji kultury. To dzięki tej publikacji pracownicy instytucji kultury, samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz artyści dowiedzą się m.in. na czym polega prawo cytatu a czym jest plagiat.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ochrona danych osobowych komentarz do ustawy

Ochrona danych osobowych w sądach w pytaniach i odpowiedziach

Sektor publiczny w praktyce

Poradnik przeznaczony jest dla wszystkich, którzy na co dzień zajmują się przetwarzaniem danych osobowych w wymiarze sprawiedliwości (udostępnianiem tych danych lub ich otrzymywaniem). W publikacji autorka prezentuje nie tylko konkretne rozwiązania, ale również wskazuje podstawę prawną tych rozwiązań. Poradnik pomocny będzie w szczególności dla pracowników sądów, sędziów, kuratorów sądowych, tłumaczy i biegłych ale także stron postępowania i osób postronnych, których

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej w instytucjach kultury

Monika Brzozowska Pasieka

Celem publikacji jest przekazanie w przejrzysty sposób zasad udostępniania informacji publicznej w instytucjach kultury. Procedura udostępnienia informacji na wniosek przedstawiona została w formule „krok po kroku" jako proces, który rozpoczyna skuteczne złożenie wniosku poprzez ocenę, czy wnioskowana informacja ma charakter publiczny, i czy nie zachodzą przesłanki odmowy udostępnienia informacji publicznej aż po wymaganą formę udostępnienia lub treść decyzji o odmowie udostę

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

For took: 338.335ms