Monika Cieślak

- Kadry od A do Z 2020 Cieślak


Kadry od A do Z 2011

Kadry od A do Z 2020 Cieślak

Monika Cieślak

Książka kadrowa jest napisana przez praktyka – pracownika działu kadr i płac, zajmującego się na co dzień zagadnieniami kadrowymi i będącego jednocześnie wykładowcą na kursach kadrowo-płacowych. Obejmuje m. in. ochrony danych osobowych, tematykę dotyczącą nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, urlopów pracowniczych, czasu pracy,

Wydawnictwo: Wydawnictwo HR Services Monika Cieślak

Cena: 143.09 zł 168

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z 2019

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z 2020 Cieślak

Monika Cieślak

W książce o ZFŚS omówiono pojęcie kryterium socjalnego, o którym mowa w art. 8 ustawy o ZFŚS czy uwzględnianie świadczenia 500 plus w oświadczeniach o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Książka przeznaczona dla osób administrujących ZFŚS (członkowie komisji socjalnych, członkowie związków zawodowych) jak i pracowników działów personalnych odpowiedzialnych za sprawy kadrowe i płacowe. Autorzy książki ZFŚS to specjaliści od prawa pracy i ds. płac. Szkoląc w z

Wydawnictwo: Wydawnictwo HR Services Monika Cieślak

Cena: 132.49 zł 149.99

Świadectwo pracy wydawanie wypełnianie korekty i odpisy

Świadectwo pracy od A do Z w 2020 roku Frączek Cieślak kompendium wiedzy dla działów kadr

Monika Frączek

Książka o świadectwie pracy wyjaśnia wiele kwestii w zakresie wystawiania świadectwa pracy jest uregulowanych w przepisach zbyt ogólnikowo. Zagadnienia związane z wypełnianiem, sprostowaniem, wydawaniem kopii świadectwa pracy w praktyce rodzą wiele pytań. Osoby odpowiedzialne za wystawianie świadectw pracy szukają wyjaśnienia swoich wątpliwości w zakresie prawidłowości podejmowanych czynności w fachowej prasie i podczas szkoleń. Autorzy Monika Frączek - specjalista prawa pra

Wydawnictwo: Wydawnictwo HR Services Monika Cieślak

Cena: 39.58 zł 59.9

Płace od A do Z w 2019 Cieślak

Płace od A do Z w 2020 Cieślak

Monika Cieślak

Dzięki książce o płacach na 2020 rok Twoja praca stanie się prostsza i naliczanie wynagrodzeń nie sprawi Ci kłopotu! Na początku autorka książki Płace 2020 omawia szczegółowo nowości wprowadzone w 2020 r.! Wyjaśnia komu i jak naliczać i wypłacać wynagrodzenia zachowując zasady obowiązujące od 1 stycznia 2020 r. związane z minimalną stawką godzinową. Potem przedstawia nowe zasady odliczania kwoty wolnej od podatku. Przedstawia najnowsze indywidualne interpretacje podatko

Wydawnictwo: Wydawnictwo HR Services Monika Cieślak

Cena: 157.93 zł 199.5

FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KADRY PODATKI KSIĘGOWOŚĆ

FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KADRY PODATKI KSIĘGOWOŚĆ

Monika Cieślak

W książce omówione zostały wszystkie aspekty zakładowej działalności socjalnej, a więc nie tylko jak zgodnie z prawem utworzyć, czy zmodyfikować regulamin zakładowego funduszu socjalnego, ale też jak ustalić odpis i dokonać jego korekty na koniec roku, jakie są konsekwencje udzielania poszczególnych świadczeń w sferze opodatkowania i ozusowania, a także jak je prawidłowo rozliczać na liści płac i księgować pomoc socjalną. Opisano też zasady prowadzenia wspólnej dział

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z 2019

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z 2020

Monika Cieślak

Najobszerniejsze opracowanie o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych wznowione i znacznie uaktualnione wydanie książki ze stanem prawnym na 2013 rok. Książka wydawnictwa HrServices zawiera wyczerpujące omówienie wszystkich istotnych kwestii dotyczących tworzenia i administrowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Społecznych. W szczególności znajdziesz w niej informacje o tym:- kto i kiedy musi utworzyć Fundusz oraz kiedy i w jaki sposób można zrezygnować z jego tworzenia,- j

Wydawnictwo: Wydawnictwo HR Services Monika Cieślak

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z 2019

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z 2020

Monika Cieślak

Autorzy (specjalista prawa pracy, były inspektor PIP oraz wieloletni szef ds. płac, specjalista ds. podatków) szkoląc w zakresie tej tematyki zbierali pytania zadawane przez uczestników szkoleń. Wiele z nich powtarzało się i dotyczyło gospodarowania środkami funduszu. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z w 2017 to szóste uaktualnione i rozszerzone wydanie książki Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z w 2015, 2014, 2013, 2011 i 2010 uwzględniające najn

Wydawnictwo: Wydawnictwo HR Services Monika Cieślak

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z 2011

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z 2020

Monika Cieślak

Najobszerniejsze opracowanie o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych Wznowione i znacznie uaktualnione wydanie książki z 2010 roku. Książka Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z zawiera wyczerpujące omówienie wszystkich istotnych kwestii dotyczących tworzenia i administrowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Społecznych. W szczególności znajdziesz w niej informacje o tym: kto i kiedy musi utworzyć Fundusz oraz kiedy i w jaki sposób można zrezygnować z jego two

Wydawnictwo: Wydawnictwo HR Services Monika Cieślak