Monika Frączek

- Dokumentacja pracownicza w pytaniach i odpowiedziach 250 praktycznych wyjaśnień ekspertów


Dokumentacja pracownicza w firmie

Dokumentacja pracownicza w pytaniach i odpowiedziach 250 praktycznych wyjaśnień ekspertów

Monika Frączek

Książka Dokumentacja pracownicza w pytaniach i odpowiedziach to szerokie kompendium wiedzy na temat wydawałoby się z pozoru prosty, jakim jest dokumentacja pracownicza. Niestety po zmianach wprowadzonych w 2019 r. kolejno w styczniu, w maju oraz we wrześniu, temat prowadzenia dokumentacji stał się bardzo skomplikowany, czego dowodem jest blisko 50 wyjaśnień urzędowych dotyczących różnych aspektów prowadzenia dokumentacji, które zostały zamieszczone w książce. Skalę problemu po

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Czas pracy Praktyczny komentarz

Czas pracy Praktyczny komentarz

Monika Frączek

Publikacja Czas pracy praktyczny komentarz została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w nim wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższy

Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego

Zwolnienia pracowników Praktyczny komentarz

Zwolnienia pracowników Praktyczny komentarz

Monika Frączek

Którzy pracownicy i kiedy dokładnie są chronieni przed wypowiedzeniem umowy o pracę? Jak poprawnie wypełnić świadectwo pracy? Kiedy trzeba stosować tzw. ustawę o zwolnieniach grupowych? Na co uważać, podając jako przyczynę wypowiedzenia likwidację stanowiska pracy? Czy każde złe zachowanie pracownika uzasadnia zwolnienie dyscyplinarne? Jak prawidłowo obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany przez pracownika urlop wypoczynkowy? Kiedy warto zwolnić pracownika z obowiązku świadcz

Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego

Prawo pracy w firmie produkcyjnej - wybrane zagadnienia

Prawo pracy w firmie produkcyjnej - wybrane zagadnienia

Monika Frączek

Jako szef produkcji czy kierownik zakładu produkcyjnego musisz wiedzieć. Za co możesz nałożyć na podwładnego karę porządkową? Jak opracowywać zgodnie z prawem harmonogramy czasu pracy, aby uniknąć kłopotów w razie kontroli PIP? Jakie są zasady wprowadzania na produkcji systemu równoważnego czasu pracy? Co z urlopami wypoczynkowymi, gdy Twoja produkcja jest np. sezonowa? Pytania można by mnożyć sam wiesz najlepiej, ile tej z pozoru „nieprodukcyjnej” pracy spada na Ciebi

Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego