Monika Kaczurak Kozak

- Vademecum głównego księgowego


Vademecumrachunkowe.jpg

Vademecum głównego księgowego

Monika Kaczurak Kozak

Vademecum głównego księgowego jednostki samorządu terytorialnego , płyta CD. Praktyczny poradnik omawiający najważniejsze obszary zadań głównego księgowego JSFP z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

finansowej-jednostki-finansow-publicznych-ksiazka.jpg

Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych

Mieczysława Cellary

Księgowania pomocne przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2018 r., w tym nowego elementu sprawozdania „Informacja dodatkowa”! Pracownicy służb finansowo-księgowych na co dzień muszą ewidencjonować operacje gospodarcze. Pomocne w tym mogą być schematy księgowe opisane w publikacji: Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych Porus

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 112.19 zł 149

winiarska-rachunkowosc-budzetowa.jpg

Rachunkowość Budżetowa Winiarska

Kazimiera Winiarska

Rachunkowość budżetowa interpretuje szczególne zasady rachunkowości stosowanej w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych. Książka jest przeznaczona dla księgowych tego sektora. Ma im ułatwić księgowanie operacji oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych. W treści książki uwzględniono między innymi:teoretyczne zagadnienia finansów publicznych,tende

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 96.49 zł 129

ksiegowania-na-przelomie-832654i.jpg

Księgowania na przełomie lat budżetowych w jednostkach finansów publicznych

dr Mieczysława Cellary

Stan prawny: grudzień 2016r. Publikacja opisuje unikatowe księgowania i wyjaśnienia dotyczące zdarzeń na przełomie 2016 i 2017 r. Książka będzie pomocna do zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2016 r. (wycena należności wyrażonych w walutach obcych, odsetki, odpisy aktualizacyjne). Z uwagi na roczny wymiar budżetu państwa, budżetów JST i planów finansowych jednostek sektora finansó

Wydawnictwo: C.H. Beck

Cena: 106.42 zł 129