Monika Malinowska Olszowy

- ETYCZNE DYLEMATY NA RYNKU TEKSTYLNO-ODZIEŻOWYM


ETYCZNE DYLEMATY NA RYNKU TEKSTYLNO-ODZIEŻOWYM

ETYCZNE DYLEMATY NA RYNKU TEKSTYLNO-ODZIEŻOWYM

Monika Malinowska Olszowy

Prezentowana publikacja stanowi bardzo cenny zbiór artykułów na temat społecznych i ekologicznych aspektów pożądanej etyczne postawy przedsiębiorstw w dobie globalizacji gospodarki. Choć koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu, tak szeroko zalecana przez organizacje ponadnarodowe, nie ma charakteru obligatoryjnego dla firm i jej wdrażanie jest oparte na zasadach dobrowolności, to w wielu krajach i regionach staje się ona coraz bardziej popularna oraz jest czynnikiem wspieraj

Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek