Monika Wyszomirska Łapczyńska

- Zaskarżanie decyzji podatkowej Komentarz praktyczny z orzecznictwem


Zaskarżanie decyzji podatkowej Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Zaskarżanie decyzji podatkowej Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Monika Wyszomirska Łapczyńska

Wzory pism procesowych i kazusy stanowią omówienie najistotniejszych kwestii związanych z instytucjami prawnymi umożliwiającymi podatnikowi zaskarżenie decyzji podatkowej. W książce szczegółowo przedstawiono cechy i rodzaje decyzji podatkowych, instytucję odwołania – w tym tryb i sposób wniesienia tego środka zaskarżenia, nadzwyczajne tryby wzruszenia decyzji ostatecznej, tj. stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej, wznowienie postępowania oraz uchylenie (zmianę) podatk

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Pisma i pisma procesowe w sprawach podatkowych z objaśnieniami i płytą CD

Pisma urzędowe i pisma procesowe w sprawach podatkowych z objaśnieniami i płytą CD

Monika Wyszomirska Łapczyńska

Pisma urzędowe i pisma procesowe w sprawach podatkowych z objaśnieniami i płytą CD to kompendium niezbędnej wiedzy, która pozwoli na umiejętne formułowanie żądań w sprawach podatkowych, a także na zrozumienie zawiłości przepisów. Czytelnik znajdzie w nim zarówno opisy różnorodnych instytucji prawa podatkowego, jak i wskazówki, w jaki sposób sporządzić odwołanie od decyzji, skargę na działanie organu podatkowego czy też wniosek o przyznanie ulg w spłacie zobowiązań po

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck