Nesterowicz Mirosław

- Prawo turystyczne Nesterowicz


Prawo turystyczne Nesterowicz

Prawo turystyczne Nesterowicz

Nesterowicz Mirosław

Książka z prawa turystycznego zawiera omówienie najważniejszych problemów związanych ze stosowaniem przepisów prawa turystycznego, w tym m.in.: - prawnych aspektów działalności biur podróży, hoteli, podmiotów prowadzących kempingi, pola biwakowe i parkingi samochodowe;- regulacji odnoszących się do międzynarodowego i krajowego przewozu osób i bagażu, ubezpieczeń turystycznych oraz usług restauracyjnych;- kwestii dotyczących uprawiania turystyki, paszportów i wiz, przejś

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo medyczne Nesterowicz

Prawo medyczne Nesterowicz 2020

Nesterowicz Mirosław

Autorem książki z prawa medycznego jest prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz z Katedry Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, uznany specjalista i autor licznych publikacji z prawa medycznego. Praca przedstawia prawo medyczne w nowym systemie opieki zdrowotnej – prawa pacjenta do leczenia w Polsce w NFZ i na obszarze Unii Europejskiej oraz obowiązki lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej; ponadto:

Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK

Prawo medyczne Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych

Prawo medyczne Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych

Nesterowicz Mirosław

W książce przedstawiono komentarze i glosy do orzeczeń sądowych odnoszących się do prawa medycznego. Zostały one opublikowane w czasopismach prawniczych, a w niniejszym opracowaniu ułożono je tematycznie i ujęto w rozdziały poświęcone poszczególnym zagadnieniom. Glosy dotyczą: - podstaw prawnych odpowiedzialności lekarza i zakładu leczniczego, - winy lekarza, - błędu sztuki lekarskiej, - związku przyczynowego, - ciężaru dowodu w procesach lekarskich , - zgody pacjenta na za

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Prawo medyczne Nesterowicz

Prawo medyczne Nesterowicz

Nesterowicz Mirosław

Najnowsze wyd. TNOiK i Nesterowicza, który przedstawia prawa medyczne w nowym systemie opieki zdrowotnej, prawa pacjenta do leczenia w Polsce w NFZ i na obszarze Unii Europejskiej oraz obowiązki lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej. Podręcznik ponadto prezentuje ogólne podstawy i przesłanki odpowiedzialności cywilnej lekarza, personelu medycznego i zakładu, jak i poszczególne przypadki odpowiedzialności, odpowiedzialność gwarancyjną i ubezpieczeniową za szkody przy leczeniu i wypa

Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK

Prawo medyczne Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych

Prawo medyczne Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych

Nesterowicz Mirosław

W komentarzu przedstawiono komentarze i glosy do orzeczeń sądowych dotyczących prawa medycznego. Zostały one opublikowane w czasopismach prawniczych, a w niniejszym opracowaniu ułożono je tematycznie i ujęto w rozdziały poświęcone poszczególnym zagadnieniom. Glosy dotyczą podstaw prawnych odpowiedzialności lekarza i zakładu leczniczego, winy lekarza, błędu sztuki lekarskiej, związku przyczynowego, ciężaru dowodu w „procesach lekarskich”, zgody pacjenta na zabieg medyczny,

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Prawo turystyczne Nesterowicz

Prawo turystyczne Nesterowicz

Nesterowicz Mirosław

W książce przedstawiono problematykę z zakresu prawa turystycznego, w tym prawne aspekty działalności biur podróży, hoteli, podmiotów prowadzących kempingi, pola biwakowe i parkingi samochodowe. Omówiono także kwestie związane z międzynarodowym i krajowym przewozem osób i bagażu, ubezpieczeniami turystycznymi oraz usługami restauracyjnymi. Przedmiotem prawa turystycznego analizy są również zagadnienia prawne dotyczące uprawiania turystyki, paszportów i wiz, przejść granicz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo turystyczne Seria akademicka

Prawo turystyczne Seria akademicka

Nesterowicz Mirosław

W książce ze stanem pranym na rok 2012 przedstawiono problematykę z zakresu prawa turystycznego, w tym prawne aspekty działalności biur podróży, hoteli, podmiotów prowadzących kempingi, pola biwakowe i parkingi samochodowe. Omówiono także kwestie związane z międzynarodowym i krajowym przewozem osób i bagażu, ubezpieczeniami turystycznymi oraz usługami restauracyjnymi. Przedmiotem prawa turystycznego analizy są również zagadnienia prawne dotyczące uprawiania turystyki, paszpor

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska