Nomenklatura scalona CN

- Nomenklatura scalona CN Od 2019 roku niezbędna dla potrzeb podatku VAT


Nomenklatura scalona (CN)

Nomenklatura scalona CN Od 2019 roku niezbędna dla potrzeb podatku VAT

Nomenklatura scalona CN

Nomenklatura scalona (CN) wprowadzona rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/1925 z dnia 12 października 2017 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 282, z dnia 31.10.2017 r.). Książka zawiera: Część pierwszą – Przepisy wstępne Część drugą – Tabela stawek celnych Od 2019 r. niezbędna dla potrzeb podatku VAT.

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

VAT

Nowa matryca VAT stawki obowiązujące od 1 kwietnia 2020 roku CN w zakresie wyrobów PKWiU w zakresie usług

Nomenklatura scalona CN

W książce znajdziesz obowiązujące od 1 kwietnia 2020 r. stawki podatku, VAT przyporządkowane odpowiednim symbolom, klasyfikacji: CN w zakresie wyrobów i PKWiU w zakresie usług – szczegółowy, pełny zakres, grupowań opodatkowanych inną niż podstawowa, stawką VAT (5% i 8%).

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Klasyfikacje statystyczne

Klasyfikacje statystyczne CN, PKWiU 2019, PKWiU ze stawkami VAT, KŚT 2019 ze stawkami amortyzacji

Nomenklatura scalona CN

W programie: Nomenklatura Scalona, PKWiU 2015, PKWiU 2008 ze stawkami VAT, KŚT ze stawkami amortyzacji, PKD, PKOB (w momencie uchwalenia nowej matrycy VAT w bezpłatnej aktualizacji programu stawki VAT zostaną przyporządkowane odpowiednio CN i PKWiU2015). Zalety programu:- filtrowanie danych – szybkie i elastyczne wyszukiwanie po słowach zawartych w klasyfikacjach,- gwarancja zgodności z przepisami prawa – bezpłatne aktualizacje dostarczane użytkownikom online, w ramach wykupionej lic

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług PKWiU 2019

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług PKWiU 2019

Nomenklatura scalona CN

Pełny tekst klasyfikacji z powiązaniami z PKWiU2008 od 1 stycznia 2019 r. do stosowania dla celów:- opodatkowania podatkiem VAT,- opodatkowania podatkiem CIT, PIT oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. (Dz.U. poz. 1676) od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowa Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015). Uwaga! Od 1 stycznia 2017 r. nową P

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK