Nomenklatura scalona CN

- Nowa matryca stawek VAT 2020 Usługi PKWiU


100 pytań o stawki VAT

Nowa matryca stawek VAT 2020 Usługi PKWiU

Nomenklatura scalona CN

Od 1 kwietnia 2020 r. zmieniają się dotychczasowe zasady klasyfikacji usług i ustalania stawek VAT. Od tej daty należy klasyfikować usługi według PKWiU 2015, co spowoduje również zmianę stawek VAT na wiele z nich. Nasza książka to jedyna publikacja na rynku, która zawiera pełne zestawienie wszystkich usług wymienionych w nowej klasyfikacji. Do pozycji PKWiU 2015 są przypisane: obecny numer PKWiU 2008 według klucza powiązań GUS oraz stawka lub zwolnienie z VAT po zmianach i pod

Wydawnictwo: Infor

PKWiU a nowe stawki VAT

Nowa matryca stawek VAT 2020 Towary CN

Nomenklatura scalona CN

1 kwietnia 2020 r. czekają podatników dwie rewolucyjne zmiany. Według nowych zasad będziemy klasyfikować towary i ustalać stawki VAT. Każdy podatnik VAT będzie musiał prawidłowo zakwalifikować towar według nomenklatury CN, stosowanej dotychczas tylko w imporcie towarów. Po ustaleniu numeru CN będzie musiał przyporządkować właściwą stawkę VAT. Numery CN będą stosowane nie tylko przy ustalaniu stawek VAT i w imporcie. Ich znajomość będzie także konieczna przy ustaleniu:

Wydawnictwo: Infor

Cena: 0.00 zł 0

Klasyfikacje statystyczne

Klasyfikacje statystyczne CN, PKWiU 2019, PKWiU ze stawkami VAT, KŚT 2019 ze stawkami amortyzacji

Nomenklatura scalona CN

W programie: Nomenklatura Scalona, PKWiU 2015, PKWiU 2008 ze stawkami VAT, KŚT ze stawkami amortyzacji, PKD, PKOB (w momencie uchwalenia nowej matrycy VAT w bezpłatnej aktualizacji programu stawki VAT zostaną przyporządkowane odpowiednio CN i PKWiU2015). Zalety programu:- filtrowanie danych – szybkie i elastyczne wyszukiwanie po słowach zawartych w klasyfikacjach,- gwarancja zgodności z przepisami prawa – bezpłatne aktualizacje dostarczane użytkownikom online, w ramach wykupionej lic

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Nomenklatura scalona (CN)

Nomenklatura scalona CN Od 2019 roku niezbędna dla potrzeb podatku VAT

Nomenklatura scalona CN

Nomenklatura scalona (CN) wprowadzona rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/1925 z dnia 12 października 2017 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 282, z dnia 31.10.2017 r.). Książka zawiera: Część pierwszą – Przepisy wstępne Część drugą – Tabela stawek celnych Od 2019 r. niezbędna dla potrzeb podatku VAT.

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

VAT

Nowa matryca VAT stawki obowiązujące od 1 kwietnia 2020 roku CN w zakresie wyrobów PKWiU w zakresie usług

Nomenklatura scalona CN

W książce znajdziesz obowiązujące od 1 kwietnia 2020 r. stawki podatku, VAT przyporządkowane odpowiednim symbolom, klasyfikacji: CN w zakresie wyrobów i PKWiU w zakresie usług – szczegółowy, pełny zakres, grupowań opodatkowanych inną niż podstawowa, stawką VAT (5% i 8%).

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług PKWiU 2019

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług PKWiU 2019

Nomenklatura scalona CN

Pełny tekst klasyfikacji z powiązaniami z PKWiU2008 od 1 stycznia 2019 r. do stosowania dla celów:- opodatkowania podatkiem VAT,- opodatkowania podatkiem CIT, PIT oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. (Dz.U. poz. 1676) od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowa Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015). Uwaga! Od 1 stycznia 2017 r. nową P

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK