Nomenklatura scalona CN

- Nomenklatura scalona (CN) ze stawkami VAT powiązania z PKWiU2008 opisowa wersja CN


Nomenklatura scalona (CN)

Nomenklatura scalona (CN) ze stawkami VAT powiązania z PKWiU2008 opisowa wersja CN

Nomenklatura scalona CN

Nowa promocyjna cena tylko dzisiaj!!! Nomenklatura Scalona (CN) od 1 kwietnia 2020 r. niezbędna dla potrzeb VAT, z częścią opisową wyjaśniającą zawartość poszczególnych kodów. Nomenklatura Scalona (CN) od 1 kwietnia 2020 r. niezbędna dla potrzeb VAT, z częścią opisową wyjaśniającą zawartość poszczególnych kodów Zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751) od 1 kwietnia 2020 r.

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 298.18 zł 399

PKWiU a nowe stawki VAT

Nowa matryca stawek VAT 2020 Towary CN

Nomenklatura scalona CN

1 kwietnia 2020 r. czekają podatników dwie rewolucyjne zmiany. Według nowych zasad będziemy klasyfikować towary i ustalać stawki VAT. Każdy podatnik VAT będzie musiał prawidłowo zakwalifikować towar według nomenklatury CN, stosowanej dotychczas tylko w imporcie towarów. Po ustaleniu numeru CN będzie musiał przyporządkować właściwą stawkę VAT. Do tych zmian należy się przygotować już dziś, gdyż będą wymagały od podatników: aktualizacji systemów księgowych, magaz

Wydawnictwo: Infor

Cena: 238.49 zł 299

100 pytań o stawki VAT

Nowa matryca stawek VAT 2020 Usługi PKWiU

Nomenklatura scalona CN

Od 1 kwietnia 2020 r. zmieniają się dotychczasowe zasady klasyfikacji usług i ustalania stawek VAT. Od tej daty należy klasyfikować usługi według PKWiU 2015, co spowoduje również zmianę stawek VAT na wiele z nich. Nasza książka to jedyna publikacja na rynku, która zawiera pełne zestawienie wszystkich usług wymienionych w nowej klasyfikacji. Do pozycji PKWiU 2015 są przypisane: obecny numer PKWiU 2008 według klucza powiązań GUS oraz stawka lub zwolnienie z VAT po zmianach i pod

Wydawnictwo: Infor

Klasyfikacje statystyczne

Klasyfikacje statystyczne CN, PKWiU 2019 i PKWiU 2008 – ze stawkami VAT, KŚT 2019 ze stawkami amortyzacji

Nomenklatura scalona CN

Komplet POLSKICH KLASYFIKACJI STATYSTYCZNYCH: Nomenklatura Scalona (CN) od 1 kwietnia 2020 r. niezbędna dla potrzeb VAT, z częścią opisową wyjaśniającą zawartość poszczególnych kodów. PKWiU 2015 od 1 kwietnia 2020 r. niezbędna dla potrzeb VAT w zakresie usług. PKWiU 2008 ze stawkami VAT (obowiązuje do 31 marca 2020 r.) Z KLUCZAMI PRZEJŚCIA PKWiU 2008-CN. KŚT ze stawkami amortyzacji. PKD. PKOB. Zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

VAT

Nowa matryca VAT stawki obowiązujące od 1 kwietnia 2020 roku CN w zakresie wyrobów PKWiU w zakresie usług

Nomenklatura scalona CN

W książce znajdziesz obowiązujące od 1 kwietnia 2020 r. stawki podatku, VAT przyporządkowane odpowiednim symbolom, klasyfikacji: CN w zakresie wyrobów i PKWiU w zakresie usług – szczegółowy, pełny zakres, grupowań opodatkowanych inną niż podstawowa, stawką VAT (5% i 8%).

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług PKWiU 2019

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług PKWiU 2019

Nomenklatura scalona CN

Pełny tekst klasyfikacji z powiązaniami z PKWiU2008 od 1 stycznia 2019 r. do stosowania dla celów:- opodatkowania podatkiem VAT,- opodatkowania podatkiem CIT, PIT oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. (Dz.U. poz. 1676) od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowa Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015). Uwaga! Od 1 stycznia 2017 r. nową P

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK