Nowakowski Dominik

- Śląskie obiekty typu motte


Śląskie obiekty typu motte

Śląskie obiekty typu motte

Nowakowski Dominik

Część narracyjna to 10 rozdziałów (dotyczących m.in. genezy, funkcji, chronologii, fundatorów, nomenklatury, kultury materialnej). - katalog 433 obiektów z całego historycznego Śląska (a zatem Dolnego, Górnego, Czeskiego, ob. cz. Ziemi Lubuskiej) - 401 ilustracji kolorowych i czarno-białych (plany, rysunki, zdjęcia współczesne i archiwalne) - 61 tablic zabytków , wkładka z mapą lokalizacji obiektów

Wydawnictwo: Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Siedziby książęce i rycerskie księstwa głogowskiego w średniowieczu

Siedziby książęce i rycerskie księstwa głogowskiego w średniowieczu

Nowakowski Dominik

Siedziby książęce i rycerskie księstwa głogowskiego w średniowieczu.

Wydawnictwo: Instytut Archeologii i Etnologii PAN