Nowelizacja karty nauczyciela

- Karta Nauczyciela Komentarz do zmian obowiązujących od 1 września 2019 roku ujednolicony tekst ustawy


Karta Nauczyciela Komentarz

Karta Nauczyciela Komentarz do zmian obowiązujących od 1 września 2019 roku ujednolicony tekst ustawy

Marek Młodecki

W komentarzu do karty nauczyciela omówiono w szczególności zmiany dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników samorządowych, kuratorów oświaty oraz wszystkich zainteresowanych tematyką oświatową:- zmiany w zakresie awansu zawodowego nauczycieli, - zmiany w zakresie zatrudnienia nauczycieli na podstawie umów o pracę na czas określony, - wprowadzenie dodatku za wychowawstwo klasy oraz świadczenia na start, - zmiany w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, - m

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Podwyżki, awans zawodowy i ocena pracy

Podwyżki awans zawodowy i ocena pracy od 1 września 2019 roku

Nowelizacja karty nauczyciela

Karta Nauczyciela nowelizacja 2019. Książka omawia zmiany w Karcie Nauczyciela wprowadzone ustawą z dnia 13.06.2019 roku o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287), której przepisy wchodzą w życie 1.09.2019 roku. Nowelizacja karty nauczyciela wprowadza następujące zmiany:- podwyższenie średniego wynagrodzenia nauczycieli,- wprowadzenie nowego świadczenia dla nauczyciela stażysty,- określenie minimalnej wysokości dodatku z tytułu spraw

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy Komentarz praktyczny

Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielem praktyczny komentarz

Marek Młodecki

W komentarzu o nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy z nauczycielem w szczegółowy i praktyczny sposób omówiono procedury związane z nawiązywaniem oraz rozwiązywaniem stosunków pracy z nauczycielami, w tym m.in.: ustawowe przesłanki zatrudniania nauczyciela, czynności prawne związane z nawiązywaniem stosunku pracy z nauczycielem,zakres informacji, których pracodawca może żądać od nauczyciela w związku z nawiązywaniem stosunku pracy, zatrudnianie w celu odbycia stażu

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Szkolnictwo branżowe w nowym prawie oświatowym

Szkolnictwo branżowe od 1 września 2019 roku

Lidia Marciniak

Publikacja omawia zmiany wprowadzone od 1 września 2019 r. obejmujące wszystkie obszary kształcenia zawodowego, m.in.: klasyfikację zawodów, podstawy programowe, wybór zawodu, w którym będzie kształciła szkoła, ramowe plany nauczania, likwidację centrów kształcenia zawodowego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, obowiązkowy egzamin zawodowy dla uczniów, staże branżowe dla nauczycieli uczących zawodu, zasady finansowania. Znaczny obszar zmian dotyczy również

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska