Okolski Dariusz

- Prawo budowlane i nieruchomości Komentarz


Prawo budowlane i nieruchomości Komentarz

Prawo budowlane i nieruchomości Komentarz

Okolski Dariusz

Komentarz do prawa budowlanego pod redakcją wybitnego specjalisty mecenasa Dariusza Okolskiego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając i prezentując najnowszy stan sprawny. Komentarz zawiera komentarz do następujących aktów prawnych: ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.); ustawy z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 199); ustawy z 9.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck