Oktawian Nawrot

- Wprowadzenie do logiki dla prawników Nawrot podręcznik akademicki zawierający podstawowy wykład logiki


Wprowadzenie do logiki dla prawników

Wprowadzenie do logiki dla prawników Nawrot podręcznik akademicki zawierający podstawowy wykład logiki

Oktawian Nawrot

Podręcznik akademicki zawierający podstawowy wykład logiki. Obejmuje on najważniejsze zagadnienia z zakresu semiotyki logicznej, klasycznej logiki formalnej oraz ogólnej metodologii nauk, z podkreśleniem elementów szczególnie przydatnych w pracy myślowej prawnika.Obok wspomnianych zagadnień czytelnik odnajdzie w książce omówienie takich zagadnień, jak:- interpretacja tekstów prawnych,- wnioskowania prawnicze,- problematyka wypowiedzi modalnych i deontycznych,- logika erotetyczna.W

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Łacińska terminologia prawnicza Zajadło

Łacińska terminologia prawnicza Zajadło

Nicholas Cieslewicz

Książka z łacińskiej terminologii prawniczej przede wszystkim dla studentów prawa. Może stanowić także cenną pomoc w bieżącej pracy doświadczonych prawników praktyków. Książka zawiera zbiór sentencji, zwrotów i pojęć łacińskich z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego, teorii i filozofii prawa, logiki oraz retoryki. Sentencje zostały wybrane pod kątem ich praktycznego zastosowania w obrocie prawnym i opatrzone obszernymi komentarzami.Dodatkowym atutem książki jest umies

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo medyczne

Medical Law handbook z zakresu prawa medycznego

Leszek Bosek

Medical Law jest pierwszym handbookiem z zakresu prawa medycznego wydanym w Europie Środkowo-Wschodniej. Wyróżnia go na tle dostępnych zagranicznych podręczników i opracowań zbiorowych z zakresu prawa medycznego kompleksowy i systemowy charakter, a zarazem przystępność i praktyczne walory. Medical Law jest więc z pewnością istotnym novum na rynku. Publikacja stanowi opracowanie powstałe na bazie większego projektu wydawniczego: System Prawa Medycznego (red. M. Safjan, L. Bosek) wy

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Instytucje Prawa Medycznego System Prawa Medycznego Tom 1

Instytucje Prawa Medycznego System Prawa Medycznego Tom 1

Leszek Bosek

Tom 1. Instytucje Prawa Medycznego poświęcony jest instytucjom prawa medycznego (elementom stosunku prawa medycznego). We wszystkich dziedzinach prawa medycznego wyzwania stawiane przez rozwój medycyny wymagają swoistego podejścia i analizy, w relacji pacjent–personel medyczny przede wszystkim z punktu widzenia zakresu autonomii pacjenta i granic dopuszczalnego ryzyka, w sferze organizacji służby zdrowia – z punktu widzenia dostępności, finansowania i dystrybucji nowoczesnych techno

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Wprowadzenie do logiki dla prawników

Wprowadzenie do logiki dla prawników

Oktawian Nawrot

Podręcznik akademicki zawierający podstawowy wykład logiki. Obejmuje on najważniejsze zagadnienia z zakresu semiotyki logicznej, klasycznej logiki formalnej oraz ogólnej metodologii nauk, z podkreśleniem elementów szczególnie przydatnych w pracy myślowej prawnika. Obok wspomnianych zagadnień, tradycyjnie omawianych w tego typu publikacjach, Czytelnik odnajdzie w książce informacje z zakresu interpretacji tekstów prawnych, wnioskowań prawniczych, problematyki wypowiedzi modalnych i

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Nienarodzony na ławie oskarżonych

Nienarodzony na ławie oskarżonych

Oktawian Nawrot

W niniejszej pracy autor podejmuje, wciąż budzący wiele kontrowersji, problem statusu nienarodzonego. Zaprezentowane rozważania obracają się wokół etycznych, ontycznych, teologicznych i prawnych kontrowersji związanych z człowieczeństwem nienarodzonego. Autor w pierwszym rzędzie ukazuje ewolucję poglądów na naturę nienarodzonego, która dokonała się na przestrzeni wieków, a następnie rekonstruuje przesłanki, którymi kierują się współcześni prawodawcy projektując rozma

Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek