Olga Maria Piaskowska

- Kodeks postępowania cywilnego Postępowanie procesowe Komentarz 2019


Kodeks postępowania cywilnego komentarz

Kodeks postępowania cywilnego Postępowanie procesowe Komentarz 2019

Olga Maria Piaskowska

Komentarz uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzone przez ustawę z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw, a także zmiany wynikające z innych ustaw.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Kazusy cywilne część ogólna, prawo rzeczowe, zobowiązania i spadki

Kazusy cywilne część ogólna prawo rzeczowe zobowiązania i spadki

Olga Maria Piaskowska

Kazusy z prawa cywilnego zostały przewidziane jako podręcznik dla aplikantów i studentów, z którego – opierając się na opisanych przypadkach (o różnym stopniu trudności) – mogą oni nabyć i utrwalić wiedzę z tej dziedziny prawa. Prawo cywilne w ujęciu niniejszego zbioru obejmuje przede wszystkim regulację przewidzianą w Kodeksie cywilnym. W przypadku niektórych kazusów zawarte jest odwołanie do nieobowiązującego już stanu prawnego (gdy jest on istotny dla przedstawianej

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Metodyka pracy referendarza sądowego w sądzie powszechnym

Metodyka pracy referendarza sądowego w sądzie powszechnym

Kotłowski

Autorzy w Metodyce podejmują ważną i interesującą problematykę odnoszącą się do instytucji referendarza sądowego w sądzie powszechnym. W niniejszej publikacji została poddana analizie instytucja referendarza sądowego przez omówienie genezy jej wprowadzenia, przedstawienie statusu prawnego referendarza sądowego i jego pozycji wśród innych pracowników sądu, a także dokonano w niej analizy przekrojowej przepisów mających zastosowanie do tej grupy pracowników. Ponadto zasadnic

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck