Opozda Barbara

- Wstęp do geometrii różniczkowej


Wstęp do geometrii różniczkowej

Wstęp do geometrii różniczkowej

Opozda Barbara

Proponowany podręcznik powstał po przeprowadzeniu cyklu 30-godzinnych wykładów ze wstępu z geometrii różniczkowej, które prowadziliśmy dla studentów II roku matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Podręcznik ten jest rozbudowany w stosunku do tego wykładu. Na jego realizację potrzeba naszym zdaniem, poświęcić 45-60 godzin wykładu. Ogólny pomysł podręcznika jest zgodny z duchem wykładu. Trudno zdecydować, jakie treści powinny się znaleźć w krótkim wykładzie pod tyt

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego