Opracowanie Przepisy

- Kodeks postępowania cywilnego Zestawienie zmian przepisów Nowelizacja 2019


Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego Zestawienie zmian przepisów Nowelizacja 2019

Opracowanie Przepisy

W publikacji zaprezentowano w sposób czytelny i przejrzysty - w formie tabeli – porównanie brzmienia dotychczasowych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego z ich nowym brzmieniem wynikającym z nowelizacji wprowadzonej ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3137; oczekuje na podpis Prezydenta RP). Dodatkowo zamieszczono informację o dacie wejścia w życie poszczególnych znowelizowanych przepisów teg

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska