Opracowanie Przepisy

- Kodeks postępowania cywilnego Zestawienie zmian przepisów z datami wejścia w życie. Nowelizacja 2019


Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego Zestawienie zmian przepisów z datami wejścia w życie. Nowelizacja 2019

Reforma KPC 2019

Stan prawny: 10 września 2019 roku. W publikacji zaprezentowano w sposób czytelny i przejrzysty – w formie tabeli – porównanie brzmienia dotychczasowych przepisów kodeksu postępowania cywilnego z ich nowym brzmieniem wynikającym z nowelizacji wprowadzonej ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1469). W drugim wydaniu podano daty dzienne wejścia w życie poszczególnych znowelizowanych przepisów tego Kode

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego Zestawienie zmian przepisów Nowelizacja 2019

Opracowanie Przepisy

W publikacji zaprezentowano w sposób czytelny i przejrzysty - w formie tabeli – porównanie brzmienia dotychczasowych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego z ich nowym brzmieniem wynikającym z nowelizacji wprowadzonej ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3137; oczekuje na podpis Prezydenta RP). Dodatkowo zamieszczono informację o dacie wejścia w życie poszczególnych znowelizowanych przepisów teg

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska