PRZYBYSZ P

- Funkcje umysłu


Funkcje umysłu

Funkcje umysłu

Urbański Mariusz

Na kolejny tom Poznańskich Studiów z Filozofii Humanistyki składają się w większości teksty przygotowane na I Poznańskie Kolokwia Kognitywistyczne, konferencję zorganizowaną wspólnie przez instytuty Psychologii i Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne na przełomie listopada i grudnia 2005 r. w podpoznańskim Będlewie. Osią tematyczną p

Wydawnictwo: Zysk i S-ka

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarze LexisNexis

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarze LexisNexis

Przybysz Piotr

W obecnym wydaniu komentarza uwzględniono najnowsze zmiany, wynikające z ustawy z 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Ordynacja podatkowa, jak również z jeszcze nieobowiązującej ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, która wejdzie w życie 1 lipca 2013 roku. Zamiarem komentarza było przygotowanie opracowania pomocnego p

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Przybysz

Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Przybysz

Przybysz Piotr

Komentarz do Kodeksu postępowania administracyjnego, w którym w sposób jasny i przystępny wyjaśniono zawiłości procedury administracyjnej. Kodeks ten jest kluczową regulacją prawną, określającą relacje między organami administracji a podmiotami dążącymi do uzyskania decyzji administracyjnej lub domagającymi się innego działania ze strony organów administracji. W obecnym wyd

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Kodeks postępowania administracyjnego komentarz 2019

Kodeks postępowania administracyjnego komentarz 2019

Przybysz Piotr

Komentarz do Kodeksu postępowania administracyjnego, w którym w sposób jasny i przystępny wyjaśniono zawiłości procedury administracyjnej. Kodeks ten jest kluczową regulacją prawną, określającą relacje między organami administracji a podmiotami dążącymi do uzyskania decyzji administracyjnej lub domagającymi się innego działania ze strony organów administracji. W obecnym wyda

Wydawnictwo: LexisNexis Polska