Pałka Marian

- Zakładowy plan kont z komentarzem 2019 Pałka


Zakładowy plan kont z komentarzem 2019

Zakładowy plan kont z komentarzem 2019 Pałka

Pałka Marian

29 wydanie książki o Zakładowym Planie Kont z komentarzem zawiera wszystkie bardzo liczne zmiany wprowadzone w ostatnich dwóch latach (2017 i 2018), zarówno w ustawie o rachunkowości, jak i w ustawach podatkowych CIT, PIT i VAT oraz w regulacji KSR nr 11 i 12. Komentarz do planu kont zawiera między innymi zmiany wynikające z wprowadzenia: - mechanizmu podzielonej płatności VAT, - nowych zasad rozliczenia podatku VAT i podatku dochodowego (z zysków kapitałowych, z przychodów z inny

Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów

Indeks księgowań operacji zdarzeń gospodarczych w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą

Indeks księgowań operacji zdarzeń gospodarczych w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą

Pałka Marian

Książka o indeksie księgowań to dwutomowe wydanie dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą, które prowadzą pełną ewidencję rachunkową. Składa się ono z dwóch części. W części pierwszej podane zostały operacje gospodarcze według ich treści ekonomicznej oraz sposób ich księgowania. Operacje zostały pogrupowane według zespołów i kont syntetycznych podanych na stronach 9-16. Część druga książki Indeks księgowań operacji zdarzeń gospodarczych jest alfa

Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów

Zakładowy plan kont z komentarzem 2019

Zakładowy plan kont z komentarzem 2019

Pałka Marian

29 wydanie książki o Zakładowym Planie Kont z komentarzem zawiera wszystkie bardzo liczne zmiany wprowadzone w ostatnich dwóch latach (2017 i 2018), zarówno w ustawie o rachunkowości, jak i w ustawach podatkowych CIT, PIT i VAT oraz w regulacji KSR nr 11 i 12. Komentarz do planu kont zawiera między innymi zmiany wynikające z wprowadzenia: - mechanizmu podzielonej płatności VAT, - nowych zasad rozliczenia podatku VAT i podatku dochodowego (z zysków kapitałowych, z przychodów z inny

Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów

Zakładowy plan kont z komentarzem 2019

Zakładowy plan kont z komentarzem 2019

Pałka Marian

Książka o zakładowym planie kont z komentarzem na 2017 rok dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą wydawnictwa EKSPERT to cenna pomoc każdego księgowego. Dwudzieste siódme wydanie Zakładowego Planu kont z komentarzem szeroko omawia zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach zobowiązanych, zgodnie z ustawa o rachunkowości, do prowadzenia pełnej rachunkowości. Komentarz został opracowany na podstawie polskiego prawa bilansowego i zostały w nim uwzględnione wszyst

Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów

Zakładowy plan kont z komentarzem 2019

Zakładowy plan kont z komentarzem 2019

Pałka Marian

Książka ZPK z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą autorstwa Mariana Pałki wydawnictwa Ekspert stanowi cenną pomoc każdego księgowego. Publikacja zakładowy plan kont z komentarzem według stanu prawnego na dzień 2.01.2015. Wydanie 25 komentarza zawiera zarówno zmiany dokonane w 2014 r. w ustawie o rachunkowości i w przepisach podatkowych, szczególnie dotyczących podatku VAT, a także wydanego KSR nr 8 i zaktualizowanego KSR nr 6 oraz istotnych stanowisk

Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów

Zakładowy plan kont 2019

Zakładowy plan kont 2019

Pałka Marian

Książka ZPK z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą autorstwa Mariana Pałki wydawnictwa EXPERT stanowi cenną pomoc każdego księgowego. Publikacja zakładowy plan kont z komentarzem według stanu prawnego na dzień 2.01.2015. Wydanie 25 komentarza zawiera zarówno zmiany dokonane w 2014 r. w ustawie o rachunkowości, jak i w przepisach podatkowych (CIT, PIT i VAT), a także obszerny opis projektowanych zmian w ustawie o rachunkowości w 2015 r., które będą o

Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów

Zakładowy plan kont z komentarzem 2019 Pałka Marian

Zakładowy plan kont z komentarzem 2019 Pałka Marian

Pałka Marian

Dwudzieste trzecie wydanie planu kont, opracowanym na podstawie polskiego prawa bilansowego, którego regulacje są określone ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). Zostały w nim uwzględnione liczne nowelizacje, zarówno wprowadzone w ustawie o rachunkowości, jak i w przepisach podatkowych, prawa gospodarczego, prawa pracy oraz w ubezpieczeniach zdrowotnych, wymagających prowadzenia odpowiedniej ewidencji księgowej. Opracowa

Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów

Zakładowy plan kont 2011 z komentarzem

Zakładowy plan kont 2019 z komentarzem

Pałka Marian

Plan kont jest dwudziestym trzecim wydaniem, opracowanym na podstawie polskiego prawa bilansowego, którego regulacje są określone ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). Zostały w nim uwzględnione liczne nowelizacje, zarówno wprowadzone w ustawie o rachunkowości, jak i w przepisach podatkowych, prawa gospodarczego, prawa pracy oraz w ubezpieczeniach zdrowotnych, wymagających prowadzenia odpowiedniej ewidencji księgowej. Op

Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów

Zakładowy plan kont z komentarzem 2019 Pałka

Zakładowy plan kont z komentarzem 2019 Pałka

Pałka Marian

Najnowsze 24 wydanie planu kont Pana Pałki z wyd. Ekspert na 2014 rok, opracowane na podstawie polskiego prawa bilansowego, którego regulacje są określone ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). W komentarzu zostały uwzględnione nowe regulacje, które obowiązują od 1 stycznia 2014 roku, zarówno wprowadzone w ustawie o rachunkowości, jak i w przepisach podatkowych, prawa gospodarczego, prawa pracy oraz w ubezpieczeniach zd

Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów

Wzorcowy plan kont z komentarzem 2019

Wzorcowy plan kont z komentarzem 2019

Pałka Marian

Książa z planu kont adresowana do wszystkich rodzajów jednostek, z wyjątkiem banków i zakładów ubezpieczeń. Książka jest szczególnie przydatna jednostkom zajmującym się działalnością wytwórczą (przemysł przetwórczy i wydobywczy, budownictwo, rolnictwo) oraz świadczącym różnego rodzaju usługi, jak również jednostkom handlowym. Może być wykorzystywane przez głównych księgowych, kierowników księgowości, dyrektorów finansowych, controllerów oraz innych pracownik

Wydawnictwo: INFOR PL S.A.