Pałka Marian

- Zakładowy plan kont z komentarzem Pałka aktualny na 2020 rok


Zakładowy plan kont z komentarzem 2020

Zakładowy plan kont z komentarzem Pałka aktualny na 2020 rok

Pałka Marian

29 wydanie książki o Zakładowym Planie Kont z komentarzem na 2020 rok zawiera wszystkie bardzo liczne zmiany wprowadzone w ostatnich dwóch latach (2017 i 2018) i jest aktualny na 2020 rok - zarówno w ustawie o rachunkowości, jak i w ustawach podatkowych CIT, PIT i VAT oraz w regulacji KSR nr 11 i 12. Komentarz do planu kont zawiera między innymi zmiany wynikające z wprowadzenia: - mechanizmu podzielonej płatności VAT, - nowych zasad rozliczenia podatku VAT i podatku dochodowego (z zy

Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów

Indeks księgowań operacji zdarzeń gospodarczych w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą

Indeks księgowań operacji zdarzeń gospodarczych w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą

Pałka Marian

Książka o indeksie księgowań to dwutomowe wydanie dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą, które prowadzą pełną ewidencję rachunkową. Składa się ono z dwóch części. W części pierwszej podane zostały operacje gospodarcze według ich treści ekonomicznej oraz sposób ich księgowania. Operacje zostały pogrupowane według zespołów i kont syntetycznych podanych na stronach 9-16. Część druga książki Indeks księgowań operacji zdarzeń gospodarczych jest alfa

Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów

Zakładowy plan kont z komentarzem 2020

Zakładowy plan kont z komentarzem 2020

Pałka Marian

29 wydanie książki o Zakładowym Planie Kont z komentarzem zawiera wszystkie bardzo liczne zmiany wprowadzone w ostatnich dwóch latach (2017 i 2018), zarówno w ustawie o rachunkowości, jak i w ustawach podatkowych CIT, PIT i VAT oraz w regulacji KSR nr 11 i 12. Komentarz do planu kont zawiera między innymi zmiany wynikające z wprowadzenia: - mechanizmu podzielonej płatności VAT, - nowych zasad rozliczenia podatku VAT i podatku dochodowego (z zysków kapitałowych, z przychodów z inny

Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów

Cena: 0,00 zł 0

Zakładowy plan kont z komentarzem 2020

Zakładowy plan kont z komentarzem Pałka

Pałka Marian

29 wydanie książki o Zakładowym Planie Kont z komentarzem zawiera wszystkie bardzo liczne zmiany wprowadzone w ostatnich dwóch latach (2017 i 2018), zarówno w ustawie o rachunkowości, jak i w ustawach podatkowych CIT, PIT i VAT oraz w regulacji KSR nr 11 i 12. Komentarz do planu kont zawiera między innymi zmiany wynikające z wprowadzenia: - mechanizmu podzielonej płatności VAT, - nowych zasad rozliczenia podatku VAT i podatku dochodowego (z zysków kapitałowych, z przychodów z inny

Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów

Zakładowy plan kont z komentarzem 2020

Zakładowy plan kont z komentarzem 2020

Pałka Marian

Książka ZPK z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą autorstwa Mariana Pałki wydawnictwa Ekspert stanowi cenną pomoc każdego księgowego. Publikacja zakładowy plan kont z komentarzem według stanu prawnego na dzień 2.01.2015. Wydanie 25 komentarza zawiera zarówno zmiany dokonane w 2014 r. w ustawie o rachunkowości i w przepisach podatkowych, szczególnie dotyczących podatku VAT, a także wydanego KSR nr 8 i zaktualizowanego KSR nr 6 oraz istotnych stanowisk

Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów

Zakładowy plan kont 2020

Zakładowy plan kont 2020

Pałka Marian

Książka ZPK z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą autorstwa Mariana Pałki wydawnictwa EXPERT stanowi cenną pomoc każdego księgowego. Publikacja zakładowy plan kont z komentarzem według stanu prawnego na dzień 2.01.2015. Wydanie 25 komentarza zawiera zarówno zmiany dokonane w 2014 r. w ustawie o rachunkowości, jak i w przepisach podatkowych (CIT, PIT i VAT), a także obszerny opis projektowanych zmian w ustawie o rachunkowości w 2015 r., które będą o

Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów

Zakładowy plan kont z komentarzem 2020 Pałka Marian

Zakładowy plan kont z komentarzem 2020 Pałka Marian

Pałka Marian

Dwudzieste trzecie wydanie planu kont, opracowanym na podstawie polskiego prawa bilansowego, którego regulacje są określone ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). Zostały w nim uwzględnione liczne nowelizacje, zarówno wprowadzone w ustawie o rachunkowości, jak i w przepisach podatkowych, prawa gospodarczego, prawa pracy oraz w ubezpieczeniach zdrowotnych, wymagających prowadzenia odpowiedniej ewidencji księgowej. Opracowa

Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów

Cena: 0,00 zł 0

Zakładowy plan kont z komentarzem 2020 Pałka

Zakładowy plan kont z komentarzem 2020 Pałka

Pałka Marian

Najnowsze 24 wydanie planu kont Pana Pałki z wyd. Ekspert na 2014 rok, opracowane na podstawie polskiego prawa bilansowego, którego regulacje są określone ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). W komentarzu zostały uwzględnione nowe regulacje, które obowiązują od 1 stycznia 2014 roku, zarówno wprowadzone w ustawie o rachunkowości, jak i w przepisach podatkowych, prawa gospodarczego, prawa pracy oraz w ubezpieczeniach zd

Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów

Cena: 0,00 zł 0

Zakładowy plan kont z komentarzem 2020

Zakładowy plan kont z komentarzem 2020

Pałka Marian

Najnowsze wydanie planu kont Pana Pałki z wyd. Ekspert na 2014 rok, wydanie 24 opracowane na podstawie polskiego prawa bilansowego, którego regulacje są określone ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). W komentarzu zostały uwzględnione nowe regulcje, które obowiązują od 1 stycznia 2014 roku, zarówno wprowadzone w ustawie o rachunkowości, jak i w przepisach podatkowych, prawa gospodarczego, prawa pracy oraz w ubezpieczen

Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów

Cena: 0,00 zł 0