Pabis Robert

- Umowy, pisma i pisma procesowe w sprawach handlowych z objaśnieniami i płytą CD


Umowy pisma i pisma procesowe w sprawach handlowych z objaśnieniami

Umowy, pisma i pisma procesowe w sprawach handlowych z objaśnieniami i płytą CD

Pabis Robert

Umowy, pisma i pisma procesowe w sprawach handlowych z objaśnieniami i płytą CD, to pozycja zawierająca szczegółowe zestawienie wzorów umów, pism oraz pism procesowych najczęściej występujących w prawie handlowym. Kolejne, 4. wydanie – zawiera zaktualizowane orzecznictwo oraz omówienie najnowszych zmian legislacyjnych wprowadzonych m.in.: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem d

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Umowy pisma i pisma procesowe w sprawach handlowych

Umowy pisma i pisma procesowe w sprawach handlowych

Pabis Robert

Obok każdego wzoru, z uwzględnieniem jego poprawnej formy i wymagań co do treści, zamieszczono szczegółowy komentarz, dzięki któremu możliwe jest właściwe wykorzystanie poszczególnych wzorów w praktyce. Ponadto przedstawiono dorobek orzecznictwa sądowego z przytoczonymi tezami mającymi związek z problematyką stosowania omawianych umów i pism. Znakomity dodatek stanowi płyta CD zawierająca wersje edytowalne wzorów zamieszczonych w opracowaniu. Dla Czytelnika prezentowany zbi

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Pisma pisma procesowe i umowy z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego

Pisma pisma procesowe i umowy z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego

Pabis Robert

Książka zawierająca szczegółowe zestawienie wzorów pism, pism procesowych i umów związanych z wszczęciem, trwaniem, zakończeniem oraz skutkami postępowania upadłościowego i naprawczego. Opracowanie zawiera zbiór pism, pism procesowych i umów, tworzony na podstawie przepisów ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1112 ze zm.) oraz ustawy z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978). Prawo restrukturyzacyjne wprowadziło

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Pisma pisma procesowe i umowy z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Pisma pisma procesowe i umowy z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Pabis Robert

Pisma, pisma procesowe i umowy z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego z objaśnieniami i płytą CD, to pozycja zawierająca szczegółowe zestawienie wzorów pism, pism procesowych i umów związanych z wszczęciem, trwaniem, zakończeniem oraz skutkami postępowania upadłościowego i naprawczego. Opracowanie zawiera zbiór pism, pism procesowych i umów , tworzony na podstawie przepisów ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1112 ze zm.)

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Umowy pisma i pisma procesowe w sprawach handlowych

Umowy pisma i pisma procesowe w sprawach handlowych

Pabis Robert

Obok każdego wzoru, z uwzględnieniem jego poprawnej formy i wymagań co do treści, zamieszczono szczegółowy komentarz/objaśnienia, dzięki którym możliwe jest właściwe wykorzystanie poszczególnych wzorów w praktyce. Ponadto przedstawiono dorobek orzecznictwa sądowego z przytoczonymi tezami mającymi związek z problematyką stosowania omawianych umów i pism. Znakomity dodatek stanowi płyta CD zawierająca wersje edytowalne wzorów zamieszczonych w opracowaniu. Książka składa

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks spółek handlowych + Umowy i pisma procesowe w sprawach handlowych

Kodeks spółek handlowych + Umowy i pisma procesowe w sprawach handlowych

Strzępka Janusz

W niniejszej publikacji znajdują się m.in. następujące wzory: I. Umowy i pisma w sprawach handlowych dotyczące: spółki jawnej (m.in.: umowa spółki jawnej, przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną, uchwała wspólników w sprawie zmiany umowy spółki, przystąpienie nowego wspólnika, zbycie ogółu praw i obowiązków wspólnika, zgoda na zajmowanie się przez wspólnika interesami konkurencyjnymi, powództwo wspólnika o wypłatę zysku, wypowiedzenie umowy sp

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck