Paczuski Ryszard

- Ochrona środowiska Zarys wykładu Paczuski


Ochrona środowiska Zarys wykładu

Ochrona środowiska Zarys wykładu Paczuski

Paczuski Ryszard

To jedna z podstawowych funkcji państwa, przedmiot zainteresowań całej społeczności międzynarodowej, zakres wyspecjalizowanej działalności dydaktyczno-wychowawczej nazywanej „Edukacją ochrony środowiska” – oznaczaną skrótem EE (od ang. Environmental Education), poczynając od pedagogiki dla najmłodszych. Książka zawiera zarys wykładu z zakresu problematyki ogólnej ochrony środowiska składa się z dwóch działów. Dział pierwszy stanowi charakterystykę ogólną ochron

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Branta