Patryk Kuzior

- Karta Nauczyciela komentarz praktyczny


ksiazka-karta-nauczyciela-komentarz-praktyczny.jpg

Karta Nauczyciela komentarz praktyczny

Dariusz Dwojewski

Komentarz do karty nauczyciela to kompleksowa i praktyczna analiza najważniejszej ustawy dotyczącej kadr i płac w oświacie. W publikacji znajdziemy praktyczne rozwiązania dotyczące zatrudniania, zwalniania, oceny pracy, awansu zawodowego, płac i urlopów nauczycieli. Szczególny nacisk położono na zmiany, które weszły w życie 1 września 2018 r. Autorzy przedstawiają też nowości, na

Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego

Cena: 186.99 zł 219

ksiazka-kadry-w-oswiacie-2017-beck.jpg

Kadry w oświacie 2017

Agnieszka Kosiarz

Książka o kadrach w oświacie przedstawia nie tylko wyjaśnienia do tzw. „ruchu kadrowego w oświacie”, który związany jest z reformą oświatową, ale sprawy kadrowe w oświacie ujmuje w szerszym kontekście. Prezentuje bowiem zasady zatrudniania i przenoszenia pracowników oświatowych (nauczycieli, czy też pracowników samorządowych), uprawnienia pracownicze w trakcie trwania stosunku

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 114.39 zł 129

beck-postepowanie-administracyjne-po-nowelizacji-ksiazka.jpg

Postępowanie administracyjne po nowelizacji w pytaniach i odpowiedziach

Grzegorz Dragon

Nowelizacja ustawy z 14.6.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) wprowadzona na mocy ustawy z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 935) doprowadziła do największych od kilku lat zmian w procedurze administracyjnej. Oprócz zmiany szeregu istniejących już instytucji praw

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 114.39 zł 129

pracownik-samorzadowy-w-szkole.jpg

Pracownik samorządowy w szkole

Patryk Kuzior

Publikacja zawiera kompleksową, praktyczną analizę zagadnień dotyczących pracowników samorządowych w oświacie, w szczególności w zakresie ich zatrudniania, wynagradzania i czasu pracy. Przytoczone liczne orzecznictwo sądowe i przykłady z życia szkoły pozwolą na prawidłowe zastosowanie trudnych rozwiązań prawnych w codzienności szkolnej. Publikacja, kompleksowo omawiając poszcze

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

Cena: 87.99 zł 99