Patulski Andrzej

- Kodeks pracy komentarz dla praktyków 2019


Kodeks pracy komentarz dla praktyków

Kodeks pracy komentarz dla praktyków 2019

Patulski Andrzej

Najnowszy stan prawny komentarza do kodeksu pracy uwzględnia zmiany obowiązujące od 2019 i 2020 roku, w tym zmiany: - dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej, - dotyczące organizacji związkowych,- dotyczące potrąceń z wynagrodzenia za pracę związanych z pracowniczymi planami kapitałowymi,- dotyczące szkoleń okresowych pracowników,- związane z ochroną danych osobowych w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Kodeks pracy komentarz dla praktyków z suplementem elektronicznym z wzorcową dokumentacją pracowniczą

Kodeks pracy komentarz dla praktyków Patulski ODDK

Patulski Andrzej

Najnowszy stan prawny komentarza do kodeksu pracy uwzględnia zmiany obowiązujące od 2019 i 2020 roku, w tym zmiany: - dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej, - dotyczące organizacji związkowych,- dotyczące potrąceń z wynagrodzenia za pracę związanych z pracowniczymi planami kapitałowymi,- dotyczące szkoleń okresowych pracowników,- związane z ochroną danych osobowych w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Prawo pracy Patulski

Prawo pracy Patulski

Patulski Andrzej

Książka do nauki prawa pracy dla studentów ekonomii i zarządzania zostało uzupełnione o rozdziały dotyczące kosztów pracy, zasad zatrudniania i ochrony wybranych kategorii pracowników oraz wysyłania pracowników za granicę i zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Najważniejsze zalety książki Prawo pracy :- przedstawia wszystkie istotne aspekty indywidualnego i zbiorowego prawa pracy,- może służyć zarówno do celów dydaktycznych, jak i jako poradnik dla osób stosujących prawo

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks pracy Komentarz dla menedżerów HR

Kodeks pracy Komentarz dla menedżerów HR

Patulski Andrzej

Komentarz do Kodeksu pracy, dedykowany w szczególny sposób praktykom i menedżerom, którzy podejmują decyzje w sprawach kadrowych. Naszym wyróżnikiem jest fakt, iż autorzy analizują kwestie związane ze stosowaniem poszczególnych przepisów (problemy bieżące, średnio- i długoterminowe) i wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, wskazują konkretne ścieżki postępowania, procedury, wzory. W książce Kodeks pracy komentarz autorzy szczegółowo komentują w szczególności : nowe prz

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Prawo pracy Patulski

Prawo pracy Patulski

Patulski Andrzej

Książka do nauki prawa pracy dla studentów ekonomii i zarządzania zostało uzupełnione o rozdziały dotyczące kosztów pracy, zasad zatrudniania i ochrony wybranych kategorii pracowników oraz wysyłania pracowników za granicę i zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Najważniejsze zalety książki to przedstawia wszystkie istotne aspekty indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, może służyć zarówno do celów dydaktycznych, jak i jako poradnik dla osób stosujących prawo pracy w prakt

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo pracy

Prawo pracy

Patulski Andrzej

Nowe wydanie podręcznika do nauki prawa pracy dla studentów ekonomii i zarządzania zostało uzupełnione o rozdziały dotyczące: kosztów pracy (rozdz.3), zasad zatrudniania i ochrony wybranych kategorii pracowników (rozdz.11) oraz wysyłania pracowników za granicę i zatrudniania cudzoziemców w Polsce (rozdz.12). Najważniejsze zalety książki to przedstawia wszystkie istotne aspekty indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, może służyć zarówno do celów dydaktycznych, jak i jako po

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks pracy 2019 komentarz dla praktyków

Kodeks pracy 2019 komentarz dla praktyków

Patulski Andrzej

Komentarz do kodeksu pracy jest przeznaczony dla praktyków, a zwłaszcza dla menedżerów oraz przedstawicieli HR, i stanowi próbę udzielenia konkretnych odpowiedzi na różnorodne dylematy stron stosunku pracy, w szczególności pracodawcy. komentarz uwzględnia orzecznictwo i głosy orzeczeń sądowych oraz literaturę prawniczą, a także przykłady z codziennego życia wielu firm. W Komentarzu uwzględniono wszystkie zmiany stanu prawnego na dzień 1 kwietnia 2015 roku oraz najnowsze orz

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK