Patulski Andrzej

- Kodeks pracy komentarz dla praktyków uwzględnia zmiany obowiązujące w 2020 roku


Kodeks pracy komentarz dla praktyków

Kodeks pracy komentarz dla praktyków uwzględnia zmiany obowiązujące w 2020 roku

Patulski Andrzej

Najnowszy stan prawny komentarza do kodeksu pracy uwzględnia zmiany obowiązujące w 2020 roku, w tym zmiany: - dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej, - dotyczące organizacji związkowych,- dotyczące potrąceń z wynagrodzenia za pracę związanych z pracowniczymi planami kapitałowymi,- dotyczące szkoleń okresowych pracowników,- związane z ochroną danych osobowych w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Kodeks pracy komentarz dla praktyków z suplementem elektronicznym z wzorcową dokumentacją pracowniczą

Kodeks pracy komentarz dla praktyków Patulski ODDK

Patulski Andrzej

Najnowszy stan prawny komentarza do kodeksu pracy uwzględnia zmiany obowiązujące od 2019 i 2020 roku, w tym zmiany: - dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej, - dotyczące organizacji związkowych,- dotyczące potrąceń z wynagrodzenia za pracę związanych z pracowniczymi planami kapitałowymi,- dotyczące szkoleń okresowych pracowników,- związane z ochroną danych osobowych w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Prawo pracy Patulski

Prawo pracy Patulski

Patulski Andrzej

Książka do nauki prawa pracy dla studentów ekonomii i zarządzania zostało uzupełnione o rozdziały dotyczące kosztów pracy, zasad zatrudniania i ochrony wybranych kategorii pracowników oraz wysyłania pracowników za granicę i zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Najważniejsze zalety książki Prawo pracy :- przedstawia wszystkie istotne aspekty indywidualnego i zbiorowego prawa pracy,- może służyć zarówno do celów dydaktycznych, jak i jako poradnik dla osób stosujących prawo

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks pracy Komentarz dla menedżerów HR

Kodeks pracy Komentarz dla menedżerów HR

Patulski Andrzej

Komentarz do Kodeksu pracy, dedykowany w szczególny sposób praktykom i menedżerom, którzy podejmują decyzje w sprawach kadrowych. Naszym wyróżnikiem jest fakt, iż autorzy analizują kwestie związane ze stosowaniem poszczególnych przepisów (problemy bieżące, średnio- i długoterminowe) i wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, wskazują konkretne ścieżki postępowania, procedury, wzory. W książce Kodeks pracy komentarz autorzy szczegółowo komentują w szczególności : nowe prz

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Prawo pracy Patulski

Prawo pracy Patulski

Patulski Andrzej

Książka do nauki prawa pracy dla studentów ekonomii i zarządzania zostało uzupełnione o rozdziały dotyczące kosztów pracy, zasad zatrudniania i ochrony wybranych kategorii pracowników oraz wysyłania pracowników za granicę i zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Najważniejsze zalety książki to przedstawia wszystkie istotne aspekty indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, może służyć zarówno do celów dydaktycznych, jak i jako poradnik dla osób stosujących prawo pracy w prakt

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo pracy

Prawo pracy

Patulski Andrzej

Nowe wydanie podręcznika do nauki prawa pracy dla studentów ekonomii i zarządzania zostało uzupełnione o rozdziały dotyczące: kosztów pracy (rozdz.3), zasad zatrudniania i ochrony wybranych kategorii pracowników (rozdz.11) oraz wysyłania pracowników za granicę i zatrudniania cudzoziemców w Polsce (rozdz.12). Najważniejsze zalety książki to przedstawia wszystkie istotne aspekty indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, może służyć zarówno do celów dydaktycznych, jak i jako po

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks pracy 2019 komentarz dla praktyków

Kodeks pracy 2020 komentarz dla praktyków

Patulski Andrzej

Komentarz do kodeksu pracy jest przeznaczony dla praktyków, a zwłaszcza dla menedżerów oraz przedstawicieli HR, i stanowi próbę udzielenia konkretnych odpowiedzi na różnorodne dylematy stron stosunku pracy, w szczególności pracodawcy. komentarz uwzględnia orzecznictwo i głosy orzeczeń sądowych oraz literaturę prawniczą, a także przykłady z codziennego życia wielu firm. W Komentarzu uwzględniono wszystkie zmiany stanu prawnego na dzień 1 kwietnia 2015 roku oraz najnowsze orz

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK