Paulina Jabłońska

- Aplikacja sędziowska i prokuratorska Testy kazusy wskazówki Egzamin 2019


Aplikacja sędziowska i prokuratorska Testy, kazusy, wskazówki

Aplikacja sędziowska i prokuratorska Testy kazusy wskazówki Egzamin 2019

Paulina Jabłońska

Główny nacisk opracowania jest położony na wskazanie tego, czym zdaniem Autorki warto kierować się w nauce do obu etapów konkursu, zwrócenie uwagi na najistotniejsze kwestie i zaproponowanie pewnej metodyki pracy, przydatnej również w trakcie samego rozwiązywania testów i sporządzania pracy pisemnej. Wychodząc z tego założenia w niniejszym opracowaniu znajdą Państwo również zadania konkursowe z dotychczasowych naborów – stanowią one bowiem punkt wyjścia, którym należy

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck