Paweł Łabuz

- Ustawa o działaniach antyterrorystycznych Komentarz


Ustawa-o-dzialaniach-antyterrorystycznych-Komentarz.jpg

Ustawa o działaniach antyterrorystycznych Komentarz

Paweł Łabuz

Ustawa o działaniach antyterrorystycznych Komentarz. Komentarz do ustawy z 10.6.2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 452 ze zm.), która oparta jest na regulacjach prawnych wypracowanych przez społeczność międzynarodową, wśród których do najważniejszych należą konwencje i protokoły Organizacji Narodów Zjednoczonych stanowiące podstawę dla rozwiąza

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 140.79 zł 159