Paweł Banasik

- Podatki i opłaty lokalne


podatki-oplaty-lokalne-komentarz-beck.jpg

Podatki i opłaty lokalne

Paweł Banasik

Komentarz jest najbardziej aktualnym na rynku i praktycznym komentarzem do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym i ustawy o podatku leśnym. Uwzględnia zmiany, które wchodzą w życie w 2019 r. Autor komentarza w przystępny sposób przedstawia najważniejsze problemy związane z podatkami i opłatami lokalnymi oraz podatkiem rolnym i leśnym. Opiera się p

Wydawnictwo: Infor

Cena: 148.49 zł 146

kodeks-komentarz-specyfikacja.jpg

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Paweł Banasik

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi jeden z najważniejszych dokumentów w całym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Określając wymagania zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia i warunków udziału wykonawców, decyduje ona o kształcie postępowania. Publikacja omawia całość zagadnień dotyczących siwz. Autor prezentuje podstawowe elementy specyf

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Wybor-najkorzystniejszej-oferty.jpg

Wybór najkorzystniejszej oferty

Paweł Banasik

Dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi podstawę ostatecznego rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W procesie tym najważniejsza jest prawidłowość działania zamawiającego. Wszelkiego rodzaju niezgodności z prawem oraz niejasności są dostrzegane przez wykonawców i używane jako zarzut w postępowaniach odwoławczych. Przedstawione w książce pro

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom