Paweł Borecki

- Konkordat polski 1993


Konkordat polski 1993

Konkordat polski 1993

Paweł Borecki

książka jest zbiorem 11 rozpraw dotyczących historii Konkordatu i okoliczności, które doprowadziły do jego zawarcia. W pracy omówiono zwłaszcza najważniejszą zasadę – autonomii i niezależności Kościoła i państwa, a także kwestię wpływu traktatu na poszczególne aspekty stosunków wyznaniowych, w tym finansowo-majątkowe. Przedstawiono również problematykę społecznego odbioru Kościoła jako instytucji po 1989 r. Do rozpraw dołączony jest aneks zawierający materiały u

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Geneza modelu stosunków państwo-kościół w konstytucji RP

Geneza modelu stosunków państwo-kościół w konstytucji RP

Paweł Borecki

Praca stanowi dogłębną i wnikliwą analizę procesu opracowania i uchwalenia w latach 19891997 przepisów Konstytucji RP określających relacje między państwem a związkami wyznaniowymi. Autor oparł się nie tylko na materiałach opublikowanych, ale także na dokumentach pochodzących z archiwów prywatnych, ponadto przeprowadził wywiady z licznymi uczestnikami prac konstytucyjnych w sprawach wyznaniowych. Pozwoliło to na zweryfikowanie wielu obiegowych sądów i stereotypów dotyczący

Wydawnictwo: Wydawnictwo Sejmowe