Paweł Czechowski

- Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Komentarz


Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Komentarz

Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Komentarz

Paweł Czechowski

W komentarzu zostały szczegółowo omówione i wyjaśnione najważniejsze zagadnienia związane z gospodarowaniem nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, takie jak:- sprzedaż i nabywanie nieruchomości rolnych Skarbu Państwa,- trwały zarząd nieruchomościami,- oddanie mienia do odpłatnego korzystania,- gospodarka mieszkaniowa i socjalna,- działalność i gospodarka finansowa Zasobu Włas

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 150.84 zł 199

Prawo rolne Czechowski Podręczniki Prawnicze

Prawo rolne Czechowski Podręczniki Prawnicze

Paweł Czechowski

Książka w kompleksowy sposób przedstawia zagadnienia objęte zakresem prawa rolnego oraz ewolucję polskiego ustawodawstwa w tym zakresie. Obecne, drugie wydanie zostało zaktualizowane oraz rozszerzone. Modele rozwiązywania kluczowych problemów agrarnych w skali prawnoporównawczej oraz sposoby regulowania zagadnień praktycznych m.in. szeroko pojęty obrót nieruchomościami rolnymi, wsparc

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarz Lex

Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarz Lex

Paweł Czechowski

Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany przepisów prawnych, m.in. regulujące sprawy związane z efektywnością energetyczną w budownictwie, wprowadzone przez ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, która weszła w życie 9 marca 2015 r. W komentarzu w sposób syntetyczny i przystępny omówiono wszystkie instytucje i zagadnienia związane z interpretacją

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska