Paweł Dąbek

- Prawo handlowe dla ekonomistów Gnela


Prawo handlowe dla ekonomistów Gnela

Prawo handlowe dla ekonomistów Gnela

Paweł Dąbek

Podręcznik zawiera całościowe omówienie problematyki prawa handlowego, tj.: zagadnienia ogólne, formy organizacyjne przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem spółek handlowych oraz ich transformacji, zagadnienie restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorców, umowy handlowe i jednostronnie handlowe (konsumenckie), w tym umowy nienazwane, prawo papierów wartościowych, rozstrzyganie sporów gospodarczych oraz problematykę prawa własności intelektualnej. W trzecim wydaniu Au

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Podstawy prawa dla ekonomistów

Podstawy prawa dla ekonomistów

Paweł Dąbek

W książce z podstaw prawa dla ekonomistów w sposób zwięzły i kompleksowy zaprezentowano podstawowe wiadomości z zakresu poszczególnych gałęzi lub działów prawa niezbędne każdemu ekonomiście. Przedstawiono w nim zagadnienia z zakresu teorii prawa oraz elementy prawa konstytucyjnego, administracyjnego, finansowego, karnego, cywilnego, a także prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa prywatnego międzynarodowego. Czytelnik książki Podstawy prawa dla ekonomistów zdobędzie o

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

KAZUSY Z PRAWA DLA EKONOMISTÓW

KAZUSY Z PRAWA DLA EKONOMISTÓW

Piotr Wiatrowski

Kazusy adresowane są głównie do studentów kierunków ekonomicznych, ale może z niego korzystać każdy zainteresowany nabyciem umiejętności samodzielnego dokonywania kwalifi kacji prawnej i wykładni przepisów prawa. Prezentowany zbiór kazusów z prawa dla ekonomistów opracowany został przez zespół pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych w Katedrze Prawa Wydziału Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Zawarto w nim kazusy z zakresu prawa konstytucyjnego,

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Kazusy z prawa dla ekonomistów

Kazusy z prawa dla ekonomistów

Piotr Wiatrowski

Opracowanie adresowane jest głównie do studentów kierunków ekonomicznych, ale może z niego korzystać każdy zainteresowany nabyciem umiejętności samodzielnego dokonywania kwalifikacji prawnej i wykładni przepisów prawa.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska