Paweł Drembkowski

- Uchwały i zarządzenia z zakresu prawa oświatowego 100 wzorów uchwał i zarządzeń odnoszących się do prawa oświatowego


Uchwały i zarządzenia z zakresu prawa oświatowego

Uchwały i zarządzenia z zakresu prawa oświatowego 100 wzorów uchwał i zarządzeń odnoszących się do prawa oświatowego

Paweł Drembkowski

Książka to pierwsze takie kompleksowe zestawienie ok. 100 wzorów uchwał i zarządzeń odnoszących się do prawa oświatowego. W publikacji zaprezentowano takie wzory jak m.in.: uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych; akt założycielski przedszkola; uchwała w sprawie założenia przedszkola; akt założycielski szkoły podstawowej; akt założycielski liceum ogólnokształcącego; uchwała w sprawie zatwierdzania pla

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o samorządzie powiatowym Komentarz

Ustawa o samorządzie powiatowym Komentarz

Komentarze Becka

Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.). Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany, m.in. wprowadzone ustawą z 14.12.2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2500), która weszła w życie 1.1.2019 r. i które mają na celu upoważnienie organu stanowiącego do zaciągania długoterminowych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Pisma postanowienia decyzje i odwołania z zakresu postępowania administracyjnego

Pisma postanowienia decyzje i odwołania z zakresu postępowania administracyjnego

Paweł Drembkowski

Książka zawierająca szczegółowe zestawienie wzorów pism, postanowień, decyzji i odwołań najczęściej występujących w postępowaniu administracyjnym. Kolejne 2. wydanie uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 935), która wchodzi w życie 1.6.2017 r. Celem niniejszej zmiany jest wprowadzenie rozwiązań, które:- pozwolą usprawnić postępowania administracyjne

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Pisma i pisma procesowe z zakresu postępowania w sprawach o wykroczenia z objaśnieniami i płytą CD

Pisma w postępowaniu w sprawach wykroczeń z objaśnieniami

Paweł Drembkowski

Publikacja to zestawienie 100 wzorów dotyczących postępowania w sprawach o wykroczenia bazujących na podstawie ustawy z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1713 ze zm.), która weszła w życie 17.10.2001 r. Przepisy wprowadzające nową kodyfikację uchyliły zarazem dotychczas obowiązujący Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia z 20.5.1971 r. wraz z licznymi zmianami, które zapoczątkowały stopniowy proces usądowienia postę

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Straże Komentarz do ustaw

Straże Komentarz do ustaw

Paweł Drembkowski

Kompleksowy komentarz dotyczący tematyki straży obejmujący poniższe ustawy: art. 36−41 ustawy z 13.10.1995 r. – Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.); art. 22 ustawy z 18.4.1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 652 ze zm.); art. 45−49 ustawy z 28.9.1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.); art. 58−64 ustawy z 28.3.2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2117 ze zm.); art. 108−110a ustawy z 16.4.2004 r. o

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych Komentarz

Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych Komentarz

Paweł Drembkowski

W komentarzu w sposób kompleksowy omówiono ustawę z 31.1.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Wyjaśniono w nim znaczenie poszczególnych przepisów oraz przedstawiono wykładnię uwzględniającą ich stosowanie w praktyce. Publikacja jest również odpowiedzią na brak na rynku wydawniczym specjalistycznej literatury prawniczej dotyczącej problematyki cmentarzy. Stwierdzenie zgonu, przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu, kwestie pochówku osób zmarłych odbywają się według

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Pisma w postępowaniu w sprawach wykroczeń z objaśnieniami

Pisma w postępowaniu w sprawach wykroczeń z objaśnieniami

Paweł Drembkowski

Prezentowana publikacja to zestawienie 100 wzorów dotyczących postępowania w sprawach o wykroczenia bazujących na podstawie ustawy z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1713 ze zm.), która weszła w życie 17.10.2001 r. Przepisy wprowadzające nową kodyfikację uchyliły zarazem dotychczas obowiązujący Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia z 20.5.1971 r. wraz z licznymi zmianami, które zapoczątkowały stopniowy proces usądo

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck