Paweł Dymlang

- Samochód w działalności gospodarczej PIT, CIT, VAT, podatek od środków transportowych od 1 stycznia 2019 r. (z suplementem elektronicznym)


Samochód w działalności gospodarczej

Samochód w działalności gospodarczej PIT, CIT, VAT, podatek od środków transportowych od 1 stycznia 2019 r. (z suplementem elektronicznym)

Paweł Dymlang

W książce Samochód w działalności gospodarczej znajdziesz kompleksowe omówienie zagadnień związanych z opodatkowaniem samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej – podatkiem PIT, CIT, VAT oraz podatkiem od środków transportowych. Książka uwzględnia ważne zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. (wprowadzone nowelizacją ustaw podatkowych z dnia 23 października 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 2159). Nowe zasady używania samochodów osobowych w firmie! Poznaj waż

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Podatki w branży farmaceutycznej

Podatki w branży farmaceutycznej

Paweł Dymlang

Osoby związane z branżą farmaceutyczną - obok standardowych bolączek podatnika - często w swojej codziennej pracy napotykają na problemy, które nie dotyczą podatników funkcjonujących w innych branżach. Właśnie z uwagi na specyfikę problemów podatkowych dotykających firmy branży farmaceutycznej została przygotowana niniejsza publikacja, która stanowi praktyczny poradnik, a jednocześnie kompendium wiedzy podatkowej na temat opodatkowania firmy z branży farmaceutycznej. Ksią

Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego Wydawnictwo Wiedza i Praktyka