Paweł Fajgielski

- Prawo ochrony danych osobowych zarys wykładu


RODO Ochrona danych osobowych

Prawo ochrony danych osobowych zarys wykładu

Paweł Fajgielski

W publikacji syntetycznie omówiono podstawowe zagadnienia i konstrukcje prawne ochrony danych osobowych, takie jak m.in.: prawa osób, których dane poddawane są przetwarzaniu; obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego; odpowiedzialność za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. Zaprezentowano też zagadnienia związane z ochroną danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości oraz w działalności instytucji i organów Unii Europejskiej. O

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Internet

Internet Przetwarzanie danych osobowych Processing of personal data

Kamil Czaplicki

Przetwarzanie danych osobowych jest od półwiecza przedmiotem regulacji prawnych, zmieniających się w miarę rozwoju społeczeństwa informacyjnego, skupionego na zmniejszaniu niepewności. W kształtowaniu standardów ochrony godności osób, których dane są przetwarzane, Europa jest liderem. Umacniają to unijne regulacje z 2018 roku, eksponując mniej wymogi formalne a bardziej zasadę rozliczalności administratorów danych za respektowanie zasad ochrony oraz wprowadzając sankcje za ł

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Dokumentacja ochrony danych osobowych

Dokumentacja ochrony danych osobowych ze wzorami

Prawo w praktyce

Książka zawiera liczne przykłady, które pomogą czytelnikowi w zrozumieniu wymagań w zakresie dokumentacji ochrony danych osobowych oraz praktyczne wskazówki ułatwiające ich realizację. Publikacja zawiera także wzory oraz instrukcje krok po kroku wyjaśniające, w jaki sposób wypełnić dany wzór i dostosować go do własnych potrzeb.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych Ustawa o ochronie danych osobowych Komentarz

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz

Paweł Fajgielski

Pierwszy komentarz do nowej polskiej ustawy i RODO. Publikacja obejmuje przepisy unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (część I komentarza) oraz nowej polskiej ustawy o ochronie danych osobowych (część II komentarza). Obie części są ze sobą powiązane poprzez system odesłań, co zapewnia spójność, pozwala na uniknięcie zbędnych powtórzeń, a zarazem umożliwia łatwe poruszanie się po tekstach komentowanych przepisów. Szczegółowo opisane są w niej:-

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ochrona danych osobowych Komentarz

Ochrona danych osobowych Komentarz

Janusz Barta

Komentarz do ochrony danych osobowych jest przeznaczona dla prawników, którzy w swojej pracy zawodowej zajmują się omawianą problematyką, jak i dla innych osób (w szczególności administratorów danych oraz administratorów bezpieczeństwa informacji), których działalność dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych. Komentarz jest największym na rynku komentarzem do ustawy o ochronie danych osobowych. Autorzy omawiają założenia ustawy i najistotniejsze problemy związane z

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Media elektroniczne współczesne problemy prawne

Media elektroniczne współczesne problemy prawne

Kinga Flaga Gieruszyńska

W książce oprócz zagadnień z zakresu informatyzacji omówiono także problematykę mediów elektronicznych dotyczącą m.in.:- wpływu rozporządzenia eIDAS na prawo polskie (wpływ rozporządzenia na polskie prawo prywatne oraz na skuteczność elektronicznych pism procesowych w sądowym postępowaniu cywilnym; możliwość wykorzystania pieczęci elektronicznej; identyfikacja elektroniczna w postępowaniu administracyjnym);- ochrony danych osobowych w UE (nowe rozporządzenie ogólne w spr

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck