Paweł Granecki

- Postępowanie wykonawcy w zamówieniach publicznych


Postępowanie wykonawcy w zamówieniach publicznych

Postępowanie wykonawcy w zamówieniach publicznych

Eliza Grabowska Szweicer

Postępowanie wykonawcy w zamówieniach publicznych. Komentarz praktyczny, tryby zamówieniowe, dokumenty przetargowe, postępowanie odwoławcze to publikacja, która w jasny i precyzyjny sposób wskazuje jak wygrać przetarg w zamówieniach publicznych. Dzięki licznym przykładom oraz odwołaniom do orzecznictwa KIO, artykułów i doktryny odpowiada na pytania rodzące się podczas procesu przetargu.W publikacji zawarto najnowsze orzecznictwo, poglądy doktryny oraz aktualny stan prawny obejmu

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Vademecum wykonawcy po nowelizacji

Vademecum wykonawcy po nowelizacji

Eliza Grabowska Szweicer

Publikacja, która w jasny i precyzyjny sposób wskazuje jak wygrać przetarg w zamówieniach publicznych. Dzięki licznym przykładom oraz odwołaniom do orzecznictwa KIO, artykułów i doktryny odpowiada na pytania rodzące się podczas procesu przetargu.W publikacji zawarto najnowsze orzecznictwo, poglądy doktryny oraz aktualny stan prawny obejmujący tekst jednolity ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), w tym przede wszystkim zmiany

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo zamówień publicznych Komentarz Granecki

Prawo zamówień publicznych Komentarz Granecki

Paweł Granecki

Autor komentarza do prawa zamówien publicznych bardzo przystępnie wyjaśnia ważne i kontrowersyjne zagadnienia pojawiające się w toku postępowania o zamówienie publiczne, a oddzielne komentarze do każdego artykułu sprawiają, że korzystanie z publikacji jest dla Czytelnika bardzo wygodne i umożliwia szybkie dotarcie do poszukiwanej informacji. Opracowanie zawiera ponadto wzory dostępnych on-line oświadczeń, dokumentów i umów najczęściej stosowanych przy udzielaniu zamówień pu

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo zamówień publicznych Komentarz Granecki

Prawo zamówień publicznych Komentarz Granecki

Paweł Granecki

Autor Granecki Paweł praktycznie i wyczerpująco omawia znowelizowane przepisy tytułowej ustawy, bogato ilustrowane aktualnymi poglądami teoretyków oraz dorobkiem doktryny, z powołaniem się na najnowsze tezy orzecznictwa w zakresie prawa zamówień publicznych. Zawiera praktyczne i wyczerpujące omówienie znowelizowanych przepisów tytułowej ustawy, bogato ilustrowane aktualnymi poglądami teoretyków oraz dorobkiem doktryny, z powołaniem się na najnowsze tezy orzecznictwa w zakresie p

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Zamówienia publiczne w praktyce po nowelizacji

Zamówienia publiczne w praktyce po nowelizacji

Paweł Granecki

Publikacja jest przeznaczona dla praktyków, zainteresowanych zagadnieniem prawa zamówień publicznych. Myśl przewodnią książki stanowi usystematyzowany opis czynności wymaganych w ramach procedur o udzielenie zamówienia publicznego. W kolejnych rozdziałach omówione zostały zagadnienia prawne dotyczące poszczególnych trybów zamówień publicznych, zamieszczone wzory obowiązujących dokumentów oraz przedstawiony pełny katalog obowiązków uczestników postępowania o udzielenie za

Wydawnictwo: Twigger Wydawnictwo S.A.