Paweł Litwiński

- Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych Komentarz


Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych Komentarz

Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych Komentarz

Paweł Litwiński

Komentarz do RODO ma na celu przedstawienie i wyjaśnienie założeń Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz najistotniejszych problemów związanych z ochroną danych osobowych. Ponieważ większość autorów komentarza to praktykujący prawnicy, komentarz obejmuje nie tylko ściśle naukową analizę przepisów, lecz także zawiera praktyczne wskazówki ułatwiaj

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Dokumentacja RODO w placówkach medycznych

Dokumentacja RODO w placówkach medycznych

Prawo w praktyce

Z uwagi na liczne problemy, z którymi zetknęły się podmioty stosujące rozporządzenie już w pierwszych miesiącach jego obowiązywania, dostrzeżono konieczność stworzenia opracowania, które służyć będzie pomocą szczególnie podmiotom medycznym. Stąd niniejsza propozycja, której rozdziały poświęcono analizie takich zagadnień, jak: obowiązek informacyjny placówki medycznej względem pacjentów, polityki wewnętrzne ochrony danych osobowych w podmiocie medycznym, ze szczegól

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o ochronie danych osobowych Komentarz Barta

Ustawa o ochronie danych osobowych Komentarz Barta

Paweł Litwiński

W komentarzu omówiono przepisy nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Opracowanie polskiej regulacji w tej materii jest wynikiem konieczności zapewnienia stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które w polskim porządku prawnym jest stosowane od 25.5.2018 r.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ochrona danych osobowych medycznych

Ochrona danych osobowych medycznych

Mariusz Jagielski

Przetwarzanie danych osobowych towarzyszy każdemu przejawowi aktywności gospodarczej – od danych osobowych klientów poczynając, poprzez dane osobowe pracowników, a na danych osobowych dostawców kończąc. Odpowiednia ochrona danych osobowych służy ochronie naszej prywatności – dane osobowe podlegają więc ochronie niezależnie od tego, w kontekście jakiej działalności gospodarczej dochodzi do ich przetwarzania. Ale prawidłowa ochrona danych osobowych nabiera jeszcze większego

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Bezpieczeństwo danych i IT w kancelarii prawnej

Bezpieczeństwo danych i IT w kancelarii prawnej

Dariusz Szostek Gabriela Bar

Prezentowana publikacja stanowi szczegółowe omówienie kwestii związanych z bezpieczeństwem danych i IT w kancelarii prawnej (radcowskiej, adwokackiej, notarialnej, komorniczej). Cyfryzacja w istotny sposób wpływa na społeczeństwo i poszczególnych ludzi, a także na sposoby zachowania się i komunikowania, w tym dokonywanie czynności prawnych. I w tym wszystkim musi odnaleźć się prawnik zarówno jako profesjonalista wspierający wyżej wskazane procesy, jak i osądzający spory, tak

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ochrona danych osobowych pracowników w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/679

Ochrona danych osobowych pracowników w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/679

Dominika Dorre Kolasa

Publikacja to praktyczne kompendium informacji na tematy związane z przetwarzaniem danych osobowych pracowników ze szczególnym uwzględnieniem rewolucyjnych wręcz zmian w systemie ochrony danych osobowych wprowadzanych przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). W książce Autorzy omówili w szczególności takie istotne kwestie jak: - czynności sprawdzające przydatność kandydatów do pracy, np. background screening, testy psych

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Media elektroniczne współczesne problemy prawne

Media elektroniczne współczesne problemy prawne

Kinga Flaga Gieruszyńska

W książce oprócz zagadnień z zakresu informatyzacji omówiono także problematykę mediów elektronicznych dotyczącą m.in.:- wpływu rozporządzenia eIDAS na prawo polskie (wpływ rozporządzenia na polskie prawo prywatne oraz na skuteczność elektronicznych pism procesowych w sądowym postępowaniu cywilnym; możliwość wykorzystania pieczęci elektronicznej; identyfikacja elektroniczna w postępowaniu administracyjnym);- ochrony danych osobowych w UE (nowe rozporządzenie ogólne w spr

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

For took: 377.305ms