Paweł Małecki

- Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych


PREH-0110.jpg

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Paweł Małecki

Recenzjonowaną pozycję charakteryzuje szczegółowość oraz stanowczość w formułowaniu rozwiązań podatkowych. Autor z racji bogatego doświadczenia zawodowego poddaje wnikliwej analizie poszczególne rozwiązania prawne ustawy PIT, w szerokim zakresie omawiając zmiany do ustawy na rok 2009. Swoje stanowiska popiera ponadto stosownymi rozstrzygnięciami Sądów Administracyjnych oraz pisma

Wydawnictwo: Presshouse Isabelle Wierzbicka

cit-2011-komentarz.jpg

CIT podatki i rachunkowość Komentarz

Paweł Małecki

CIT. Podatki i rachunkowość to komentarz, który pomoże księgowym, doradcom podatkowym i biegłym rewidentom uniknąć błędów popełnianych przy rozliczaniu należnego podatku dochodowego od osób prawnych. W dziewiątym wydaniu książki znajdziesz wszystkie najważniejsze zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2018 r., w tym dotyczące m.in.:- - zwiększenia kwoty odpisu amortyzacyjnego z t

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 219.99 zł 289

cit-2012-komentarz.jpg

CIT podatki i rachunkowość Komentarz

Paweł Małecki

Niniejszy komentarz zawiera szczegółową wiedzę dotyczącą stosowania i interpretowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jego struktura umożliwia korzystanie z analizy poszczególnych przepisów w sposób selektywny, bez konieczności studiowania wszystkich rozdziałów. Cechą wyróżniającą publikację jest równoległe omówienie zagadnień podatkowych oraz spo

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

cit-2012-komentarz.jpg

CIT 2013 Komentarz Małecki Mazurkiewicz

Paweł Małecki

Duże komentarze Lex o podatku od osób prawnych w 2013 roku zawierają szczegółową wiedzę dotyczącą stosowania i interpretowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jego struktura umożliwia korzystanie z analizy poszczególnych przepisów w sposób selektywny, bez konieczności studiowania wszystkich rozdziałów. Komentarz omawia zagadnienia podatkowe CIT oraz sp

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

preh-0118.jpg

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Paweł Małecki

Recenzjonowaną pozycję charakteryzuje szczegółowość oraz stanowczość w formułowaniu rozwiązań podatkowych. Autor z racji bogatego doświadczenia zawodowego poddaje wnikliwej analizie poszczególne rozwiązania prawne ustawy PIT, w szerokim zakresie omawiając zmiany do ustawy na rok 2009.

Wydawnictwo: Presshouse Isabelle Wierzbicka

ODDK-8151.jpg

Dotacje unijne subwencje i inne dopłaty w podatku od towarów i usług

Paweł Małecki

Chcesz bezbłędnie rozliczyć dotację? W przepisach nie znalazłeś jednoznacznych rozstrzygnięć, a szczegółowe kwestie są sporne? Praktyczna analiza, oparta na przykładach, orzeczeniach NSA i interpretacjach prawa podatkowego wydawanych przez urzędy skarbowe przybliża i ułatwia podatkowe rozliczenie otrzymanych dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze. Autor szczegó

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

PARW-0110.jpg

Vademecum Doradcy Podatkowego

Marcin Pacyna

Vademecum Doradcy Podatkowego zawiera odpowiedzi na pytania testowe oraz pytania otwarte publikowane na stronach internetowych Ministerstwa Finansów obowiązujące na egzaminie na doradcę podatkowego. Pozycja zawiera ponadto wzory wszystkich pism procesowych, które obowiązują na egzaminie pisemnym w części dotyczącej wystąpienia doradcy podatkowego w imieniu podatnika. Celem niniejszej po

Wydawnictwo: Polska Akademia Rachunkowości S.A.