Paweł Mikuła

- Obowiązki dokumentacyjne i formalne w prawie podatkowym


Prawo podatkowe

Obowiązki dokumentacyjne i formalne w prawie podatkowym

Paweł Mikuła

Książka z prawa podatkowego omawia najważniejsze zagadnienia dotyczące problematyki obowiązków dokumentacyjnych i formalnych występujących w polskim prawie podatkowym. W książce zwrócono uwagę na kwestie ich związku z zasadami proporcjonalności i równości, a także powody ich ewentualnej niezgodności z Konstytucją czy prawem unijnym. Książka to w konsekwencji również zbiór praktycznych argumentów za ograniczeniem uwzględniania niektórych obowiązków o charakterze forma

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2019

Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2019

Adam Wacławczyk

Komentarz do ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) praktycznie wyjaśnia zagadnienia dotyczące opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez osoby prawne, m.in.: kwalifikację podmiotów podlegających opodatkowaniu podatkiem CIT, w tym podatkowych grup kapitałowych oraz podmiotów zwolnionych od podatku, m.in. jednostek budżetowych, JST określenie przedmiotu opodatkowania oraz zwolnień przedmiotowych terminy powstania obowiązków podatkowych szczególne regulacje

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck