Paweł Mikuła

- Prawo podatkowe


Prawo podatkowe

Prawo podatkowe

Paweł Mikuła

Obowiązki dokumentacyjne i formalne w prawie podatkowym. Omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących problematyki obowiązków dokumentacyjnych i formalnych występujących w polskim prawie podatkowym

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 0.00 zł 0

Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2019

Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2019

Adam Wacławczyk

Komentarz do ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) praktycznie wyjaśnia zagadnienia dotyczące opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez osoby prawne, m.in.: kwalifikację podmiotów podlegających opodatkowaniu podatkiem CIT, w tym podatkowych grup kapitałowych oraz podmiotów zwolnionych od podatku, m.in. jednostek budżetowych, JST określenie przedmiotu opodatko

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 299.81 zł 349