Paweł Sławicki

- Postępowanie klauzulowe Art. 776-795 k.p.c. Komentarz


Postępowanie klauzulowe

Postępowanie klauzulowe Art. 776-795 k.p.c. Komentarz

Paweł Sławicki

W komentarzu omówiono przepisy regulujące postępowanie klauzulowe, będące istotnym elementem niemal wszystkich postępowań cywilnych, a w praktyce stwarzające trudności i powodujące rozbieżności w ich interpretacji. W opracowaniu uwzględniono zmiany legislacyjne wprowadzone ustawą z 4.07.2019 r., tzw. dużą nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego, a także dorobek literatury prawniczej, bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz – co szczególnie istotne – orzecznictwo s

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 101.64 zł 129