Paweł Sałdyka

- Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce


Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce

Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce

Paweł Sałdyka

Książka napisana przez Sałdykę omawia w bardzo przystępny i zrozumiały sposób problematykę rachunku przepływów pieniężnych. Opracowanie zawiera m.in.: - liczne przykłady cząstkowe, umożliwiające zrozumienie istoty i zasad funkcjonowania poszczególnych pozycji cash flow,- przykład całościowy, kompleksowo przedstawiający technikę sporządzania sprawozdania z przypływów pieniężnych zarówno metoda pośrednia jak i metodą bezpośrednią,- przykład praktycznego zastosowani

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex