Paweł Suski

- Stowarzyszenia i fundacje Kompendium obejmujące prawne aspekty działalności stowarzyszeń oraz fundacji


Stowarzyszenia i fundacje

Stowarzyszenia i fundacje Kompendium obejmujące prawne aspekty działalności stowarzyszeń oraz fundacji

Paweł Suski

Książka stanowi kompendium obejmujące prawne aspekty działalności stowarzyszeń oraz fundacji. Przedstawia zasady tworzenia oraz sposób funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji w sposób bardziej przejrzysty niż ma to miejsce w komentarzach do odpowiednich ustaw. Autor kompleksowo omawia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne problemy działania tych podmiotów, w szerokim zakresie uwzględniając aktualne orzecznictwo i piśmiennictwo. Prezentuje także kształtowanie się instytucji stow

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Zgromadzenia i imprezy masowe

Zgromadzenia i imprezy masowe

Paweł Suski

Pierwsza część książki dotyczy problematyki zgromadzeń. Omówiono w niej: pojęcie zgromadzania się, postępowanie w sprawach zgromadzeń, przebieg zgromadzeń, a także zgromadzanie się w szczególnych miejscach, Na terenach byłych hitlerowskich obozów zagłady oraz na drogach publicznych. W drugiej części przedstawiono zagadnienia wynikające ze stosowania ustawy z 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych i związane z nimi obowiązki organizatora, służby porządkowe

Wydawnictwo: LexisNexis Polska