Piotr Ślęzak

- Prawo farmaceutyczne Komentarz Ogiegło


Prawo farmaceutyczne Komentarz Ogiegło

Prawo farmaceutyczne Komentarz Ogiegło

Leszek Ogiegło

Komentarz do ustawy z 6.9.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2211 ze zm.) stanowi szczegółowe omówienie zagadnień przedmiotowej dziedziny, zawiera również szereg przykładów kompleksowo wyjaśniających poszczególne rozwiązania i mechanizmy, dzięki czemu ma on walor praktyczny. Komentarz do prawa farmaceutycznego w sposób wyczerpujący pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:- zasad i trybu dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, z uwzglę

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Komentarz

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Komentarz Piotr Ślęzak

Piotr Ślęzak

Komentarz zawiera kompleksowe omówienie ustawy z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.). Komentarz w sposób wyczerpujący omawia zagadnienia dotyczące prawa autorskiego oraz praw pokrewnych. Dzięki jasnej i przejrzystej systematyce prezentowana publikacja ułatwia rozwiązywanie pojawiających się w praktyce problemów związanych ze stosowaniem prawa autorskiego i praw pokrewnych. Autorzy wykorzystują w nim swoje wieloletnie doświadczen

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo autorskie wzory umów z komentarzem

Prawo autorskie wzory umów z komentarzem

Piotr Ślęzak

Komentarz ze wzorami umów przeznaczony jest dla osób zawierających umowy z zakresu prawa autorskiego w działalności gospodarczej i zawodowej, a zwłaszcza dla pracowników wydawnictw, organizatorów imprez kulturalnych, producentów filmowych, telewizyjnych i multimedialnych, fotografów, muzyków. Zainteresuje również adwokatów i radców prawnych zajmujących się tą dziedziną. Jako pomoc dydaktyczna może służyć także studentom prawa oraz kierunków artystycznych.- Publikacja pr

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo farmaceutyczne Komentarz

Prawo farmaceutyczne Komentarz

Ogiegło Leszek

Nowe wydanie Komentarza prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje poza wcześniej zamieszczonym i wciąż aktualnym najnowsze orzecznictwo. Ponadto, uwzględniono aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień. Niniejsza pozycja

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Umowy w zakresie współczesnych sztuk wizualnych

Umowy w zakresie współczesnych sztuk wizualnych

Piotr Ślęzak

Pierwsza na polskim rynku wydawniczym publikacja przedstawiajaca problematyke umów w zakresie wspólczesnych sztuk wizualnych. Praca zawiera szczególowa analize utworu jako przedmiotu prawa autorskiego, prezentuje problematyke umów prawa autorskiego w czasie i przestrzeni oraz ukazuje podstawowe zasady dotyczace formulowania tych umów. Autor szczególowo omawia podstawowe typy umów dotyczacych wspólczesnych sztuk wizualnych, w tym umowy w zakresie: – utworów audiowizualnych, – utworów

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustawa o prawie autorskich i prawach pokrewnych Komentarz

Ustawa o prawie autorskich i prawach pokrewnych Komentarz

Piotr Ślęzak

Komentarz zawiera kompleksowe omówienie ustawy z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.). Komentarz w sposób wyczerpujący omawia zagadnienia dotyczące prawa autorskiego oraz praw pokrewnych. Dzięki jasnej i przejrzystej systematyce prezentowana publikacja ułatwia rozwiązywanie pojawiających się w praktyce problemów związanych ze stosowaniem prawa autorskiego i praw pokrewnych. Autorzy wykorzystują w nim swoje wieloletnie doświadczen

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Pola eksploatacji utworów audiowizualnych Monografia

Pola eksploatacji utworów audiowizualnych Monografia

Piotr ślęzak

W monografii autor dokonuje oceny regulacji polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie konstrukcji pól eksploatacji. Książka obejmuje próbę stworzenia teoretycznej definicji pola eksploatacji i analizę poszczególnych pól eksploatacji utworów audiowizualnych. Rozważania autora dotyczą również norm prawa wspólnotowego i międzynarodowego opisujących różne sposoby korzystania z twórczości audiowizualnej. Książka jest przeznaczona dla osób, których dzia

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Branta