Piotr Ciborski

- Kodeks pracy komentarz dla praktyków 2019


Kodeks pracy komentarz dla praktyków

Kodeks pracy komentarz dla praktyków 2019

Patulski Andrzej

Najnowszy stan prawny komentarza do kodeksu pracy uwzględnia zmiany obowiązujące od 2019 i 2020 roku, w tym zmiany: - dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej, - dotyczące organizacji związkowych,- dotyczące potrąceń z wynagrodzenia za pracę związanych z pracowniczymi planami kapitałowymi,- dotyczące szkoleń okresowych pracowników,- związane z ochroną danych osobowych w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z 2019

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z 2019 książka z płytą CD ze wzorami dokumentów

Monika Cieślak

W książce o ZFŚS na 2019 rok omówiono pojęcie kryterium socjalnego, o którym mowa w art. 8 ustawy o ZFŚS czy uwzględnianie świadczenia 500 plus w oświadczeniach o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Ksiązka przenaczona dla osób administrujących ZFŚS (członkowie komisji socjalnych, członkowie związków zawodowych) jak i pracowników działów personalnych odpowiedzialnych za sprawy kadrowe i płacowe. Autorzy książki ZFŚS to specjaliści od prawa pracy i ds. płac. Sz

Wydawnictwo: Wydawnictwo HR Services Monika Cieślak

Czas pracy praktyczny komentarz

Czas pracy praktyczny komentarz

Piotr Ciborski

Integralną częścią książki o czasie pracy jest suplement elektroniczny zawierający komplet dokumentów do natychmiastowego wykorzystania w formacie MS Word oraz teksty niezbędnych aktów prawnych – plik suplementu można pobrać poprzez Internet (instrukcja postępowania zamieszczona jest w książce). Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.Stosowanie w praktyce przepisów o czasie pracy jest skomplikowane i trudne z uwagi na ich poziom szczegółowości i różn

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Vademecum dokumentacji instytucji kultury

Vademecum dokumentacji instytucji kultury

Piotr Ciborski

W związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych od 1 stycznia 2019 roku pracodawca wraz ze świadectwem pracy będzie musiał przekazać pracownikowi trzy dodatkowe informacje. Sprawdź jakie. Dowiedz się, co jeszcze się zmieniło. Od 1 stycznia 2019 r. dla nowo zatrudnianych pracowników zakład pracy będzie przechowywać akta pracownicze 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy. Zmienia się też sposób wypłaty wynagrodzeń. To nie wszystkie

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

Czas pracy w służbie zdrowia Rozliczanie

Czas pracy w służbie zdrowia Rozliczanie

Piotr Ciborski

Uwaga! Czas pracy w służbie zdrowia pod lupą inspekcji pracy. Państwowa Inspekcja Pracy zapowiedziała, że w 2010 r. skontroluje ZOZy w zakresie przestrzegania przepisów płacowych i norm czasu pracy. pilotażowe kontrole w 2009 r. wykazały wiele nieprawidłowości dotyczących m. in.: - przestrzegania okresów odpoczynku, dni wolnych od pracy oraz stosowania skróconego czasu pracy, - błędów w regulaminach wynagrodzeń, układach zbiorowych pracy, - nieterminowych wypłat wynagrodzeń

Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego

FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KADRY PODATKI KSIĘGOWOŚĆ

FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KADRY PODATKI KSIĘGOWOŚĆ

Monika Cieślak

W książce omówione zostały wszystkie aspekty zakładowej działalności socjalnej, a więc nie tylko jak zgodnie z prawem utworzyć, czy zmodyfikować regulamin zakładowego funduszu socjalnego, ale też jak ustalić odpis i dokonać jego korekty na koniec roku, jakie są konsekwencje udzielania poszczególnych świadczeń w sferze opodatkowania i ozusowania, a także jak je prawidłowo rozliczać na liści płac i księgować pomoc socjalną. Opisano też zasady prowadzenia wspólnej dział

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z 2019

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z 2019

Monika Cieślak

Najobszerniejsze opracowanie o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych wznowione i znacznie uaktualnione wydanie książki ze stanem prawnym na 2013 rok. Książka wydawnictwa HrServices zawiera wyczerpujące omówienie wszystkich istotnych kwestii dotyczących tworzenia i administrowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Społecznych. W szczególności znajdziesz w niej informacje o tym:- kto i kiedy musi utworzyć Fundusz oraz kiedy i w jaki sposób można zrezygnować z jego tworzenia,- j

Wydawnictwo: Wydawnictwo HR Services Monika Cieślak

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z 2019

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z 2019

Monika Cieślak

Autorzy (specjalista prawa pracy, były inspektor PIP oraz wieloletni szef ds. płac, specjalista ds. podatków) szkoląc w zakresie tej tematyki zbierali pytania zadawane przez uczestników szkoleń. Wiele z nich powtarzało się i dotyczyło gospodarowania środkami funduszu. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z w 2017 to szóste uaktualnione i rozszerzone wydanie książki Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z w 2015, 2014, 2013, 2011 i 2010 uwzględniające najn

Wydawnictwo: Wydawnictwo HR Services Monika Cieślak

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z 2011

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z 2011

Monika Cieślak

Najobszerniejsze opracowanie o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych Wznowione i znacznie uaktualnione wydanie książki z 2010 roku. Książka Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z zawiera wyczerpujące omówienie wszystkich istotnych kwestii dotyczących tworzenia i administrowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Społecznych. W szczególności znajdziesz w niej informacje o tym: kto i kiedy musi utworzyć Fundusz oraz kiedy i w jaki sposób można zrezygnować z jego two

Wydawnictwo: Wydawnictwo HR Services Monika Cieślak