Piotr Ciborski

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z 2019 książka z płytą CD ze wzorami dokumentów


Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z 2019

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z 2019 książka z płytą CD ze wzorami dokumentów

Monika Cieślak

W książce o ZFŚS na 2019 rok omówiono pojęcie kryterium socjalnego, o którym mowa w art. 8 ustawy o ZFŚS czy uwzględnianie świadczenia 500 plus w oświadczeniach o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Ksiązka przenaczona dla osób administrujących ZFŚS (członkowie komisji socjalnych, członkowie związków zawodowych) jak i pracowników działów personalnych odpowiedzialnych za sprawy kadrowe i płacowe. Autorzy książki ZFŚS to specjaliści od prawa pracy i ds. płac. Sz

Wydawnictwo: Wydawnictwo HR Services Monika Cieślak

Kodeks pracy komentarz dla praktyków

Kodeks pracy komentarz dla praktyków uwzględnia zmiany obowiązujące od września 2019 i 2020 roku

Patulski Andrzej

Najnowszy stan prawny komentarza do kodeksu pracy uwzględnia zmiany obowiązujące od 2019 i 2020 roku, w tym zmiany: - dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej, - dotyczące organizacji związkowych,- dotyczące potrąceń z wynagrodzenia za pracę związanych z pracowniczymi planami kapitałowymi,- dotyczące szkoleń okresowych pracowników,- związane z ochroną danych osobowych w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Czas pracy praktyczny komentarz

Czas pracy praktyczny komentarz

Piotr Ciborski

Integralną częścią książki o czasie pracy jest suplement elektroniczny zawierający komplet dokumentów do natychmiastowego wykorzystania w formacie MS Word oraz teksty niezbędnych aktów prawnych – plik suplementu można pobrać poprzez Internet (instrukcja postępowania zamieszczona jest w książce). Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.Stosowanie w praktyce przepisów o czasie pracy jest skomplikowane i trudne z uwagi na ich poziom szczegółowości i różn

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Vademecum dokumentacji instytucji kultury

Vademecum dokumentacji instytucji kultury

Piotr Ciborski

W związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych od 1 stycznia 2019 roku pracodawca wraz ze świadectwem pracy będzie musiał przekazać pracownikowi trzy dodatkowe informacje. Sprawdź jakie. Dowiedz się, co jeszcze się zmieniło. Od 1 stycznia 2019 r. dla nowo zatrudnianych pracowników zakład pracy będzie przechowywać akta pracownicze 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy. Zmienia się też sposób wypłaty wynagrodzeń. To nie wszystkie

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

Czas pracy w służbie zdrowia Rozliczanie

Czas pracy w służbie zdrowia Rozliczanie

Piotr Ciborski

Uwaga! Czas pracy w służbie zdrowia pod lupą inspekcji pracy. Państwowa Inspekcja Pracy zapowiedziała, że w 2010 r. skontroluje ZOZy w zakresie przestrzegania przepisów płacowych i norm czasu pracy. pilotażowe kontrole w 2009 r. wykazały wiele nieprawidłowości dotyczących m. in.: - przestrzegania okresów odpoczynku, dni wolnych od pracy oraz stosowania skróconego czasu pracy, - błędów w regulaminach wynagrodzeń, układach zbiorowych pracy, - nieterminowych wypłat wynagrodzeń

Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego

FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KADRY PODATKI KSIĘGOWOŚĆ

FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KADRY PODATKI KSIĘGOWOŚĆ

Monika Cieślak

W książce omówione zostały wszystkie aspekty zakładowej działalności socjalnej, a więc nie tylko jak zgodnie z prawem utworzyć, czy zmodyfikować regulamin zakładowego funduszu socjalnego, ale też jak ustalić odpis i dokonać jego korekty na koniec roku, jakie są konsekwencje udzielania poszczególnych świadczeń w sferze opodatkowania i ozusowania, a także jak je prawidłowo rozliczać na liści płac i księgować pomoc socjalną. Opisano też zasady prowadzenia wspólnej dział

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z 2019

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z 2020

Monika Cieślak

Najobszerniejsze opracowanie o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych wznowione i znacznie uaktualnione wydanie książki ze stanem prawnym na 2013 rok. Książka wydawnictwa HrServices zawiera wyczerpujące omówienie wszystkich istotnych kwestii dotyczących tworzenia i administrowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Społecznych. W szczególności znajdziesz w niej informacje o tym:- kto i kiedy musi utworzyć Fundusz oraz kiedy i w jaki sposób można zrezygnować z jego tworzenia,- j

Wydawnictwo: Wydawnictwo HR Services Monika Cieślak

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z 2019

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z 2020

Monika Cieślak

Autorzy (specjalista prawa pracy, były inspektor PIP oraz wieloletni szef ds. płac, specjalista ds. podatków) szkoląc w zakresie tej tematyki zbierali pytania zadawane przez uczestników szkoleń. Wiele z nich powtarzało się i dotyczyło gospodarowania środkami funduszu. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z w 2017 to szóste uaktualnione i rozszerzone wydanie książki Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z w 2015, 2014, 2013, 2011 i 2010 uwzględniające najn

Wydawnictwo: Wydawnictwo HR Services Monika Cieślak

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z 2011

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z 2020

Monika Cieślak

Najobszerniejsze opracowanie o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych Wznowione i znacznie uaktualnione wydanie książki z 2010 roku. Książka Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z zawiera wyczerpujące omówienie wszystkich istotnych kwestii dotyczących tworzenia i administrowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Społecznych. W szczególności znajdziesz w niej informacje o tym: kto i kiedy musi utworzyć Fundusz oraz kiedy i w jaki sposób można zrezygnować z jego two

Wydawnictwo: Wydawnictwo HR Services Monika Cieślak