Piotr Czublun

- Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń Komentarz


Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń Komentarz

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń Komentarz

Piotr Czublun

Komentarz powstał w związku z opublikowaniem projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, który implementuje do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/97 z 20.1.2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń. Ustawa ma obowiązywać od 23.2.2018 r., a 3.1.2018 r. powinny wejść w życie regulacje odnoszące się do konfliktu interesów w ubezpieczeniowych produktach inwestycyjnych. Nowa ustawa ma zastąpić obecnie obowiązującą ustawę z 22.6.2003

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

For took: 354.202ms