Piotr Czublun

- Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń Komentarz


ustawa-o-dystrybucji-ubezpieczen-komentarz.jpg

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń Komentarz

Piotr Czublun

Komentarz powstał w związku z opublikowaniem projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, który implementuje do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/97 z 20.1.2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń. Ustawa ma obowiązywać od 23.2.2018 r., a 3.1.2018 r. powinny wejść w życie regulacje odnoszące się do konfliktu interesów w ubezpieczeniowy

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 167.19 zł 189