Piotr Hoffman

- Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz do nowelizacji


Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz do nowelizacji

Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz do nowelizacji

Komentarze Becka

Komentarz o spółdzielniach mieszkaniowych stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 20.7.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2017 r. poz. 1596), która weszła w życie 9.9.2017 roku. Komentowana ustawa w radykalny sposób przebudowała reguły rządzące spółdzielczością mieszkaniow

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 127.09 zł 149

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych Komentarz do nowelizacji

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych Komentarz do nowelizacji

Piotr Hoffman

Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 20.7.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2017 r. poz. 1596), która weszła w życie 9.9.2017 roku

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Skutki braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych dla wymiaru sprawiedliwości

Skutki braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych dla wymiaru sprawiedliwości

Taborowski Maciej

Książka jako pierwsza w polskiej literaturze prawniczej przedstawia w sposób wszechstronny zagadnienie (braku) notyfikacji przepisów technicznych na tle dyrektywy 1535/2015/UE, które ma ścisły związek ze swobodnym przepływem towarów oraz usługami społeczeństwa informacyjnego. W Polsce kwestia ta zyskała na znaczeniu, odkąd w 2010 roku ustawodawca nie notyfikował art. 14 ust. 1 usta

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 126.15 zł 169